Uudet arkistoitavat kuva-aineistot

Uudet arkistoitavat kuva-aineistot

Uusien kuva-aineistojen arkistointi Kuva-aineistojen tietovarantoon toteutetaan vaiheittain. Asiakastietolaissa on esitetty takarajat uusien kuva-aineistojen arkistoinnille Kanta-palveluihin.

Uusia arkistoitavia tietosisältöjä ovat

  • Suun terveydenhuollon yksiköiden tallentamat kuvat
  • Video- ja äänitallenteet sekä valokuvat
  • Tuloskäyrät
  • Seulontatutkimuksien kuvat
  • Patologian kuva-aineistot
  • Muut kuvat

Uusien kuva-aineistojen kehittämisaikataulu ja takarajat terveydenhuollon käyttöönotoille päivitetään Kanta-palvelujen julkaisuaikatauluun

Last updated 11.6.2024