Lääkitystiedot

Lääkitystiedot

Taulukossa olevat profiilit ovat luonnoksia, kehityksessä tai yhteistestauksessa olevia, jotka eivät vielä ole minkään sovelluksen käytössä tuotannossa.

Tietosisällöt ovat FHIR -standardin Medication Administration -resurssityyppiä (hl7,englanniksi) tai Medication Statement -resurssityyppiä (hl7.org, englanniksi). Ensimmäisessä taulukossa ovat tuotanokäytössä olevat profiilit, joita jokin Omatietovarantoon liittynyt sovellus käyttää. Toisessa taulukossa ovat kehityksen alla olevat profiilit.

Tuotantokäytössä olevat profiilit

Omatietovarannon lääkkenottotietojen tuotantoprofiilien määrittelyt.

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon lääkitystiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö Määrittely (linkit englanniksi) Kuvaus
Insuliinin annostus

Insuliinin annostuksen profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Insuliinin annostuksen FHIR-profiili (Simplifier.net, englanniksi)

Henkilön ottamat insuliiniannokset.

 

Muut profiilit

Omatietovarannon lääkkenottotietojen muiden profiilien määrittelyt.

Taulukko sisältää profiilikohtaiset määrittelyt Omatietovarannon lääkitystiedoille. Joka profiilin kohdalla on linkki implementointioppaaseen sekä profiilin FHIR määritykseen.

Tietosisältö Määrittely (linkit englanniksi) Kuvaus
Lääkkeenottotiedot

Lääkkeenottotietojen profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Lääkkeenottotietojen FHIR-profiili (Simplifier.net, englanniksi)

Henkilön ottamat lääkeannokset.
Itsehoitolääkitystiedot

Itsehoitolääkitystietojen profiilin kuvaus implementointioppaassa (simplifier.net, englanniksi)

Itsehoitolääkitystietojen FHIR-profiili (simplifier.net, englanniksi)

    Tieto siitä, käyttääkö henkilön jotakin lääkettä ylipäänsä.

 

Sivua päivitetty 30.09.2020