Innehållspresentatör

Ändringarna gällande elektronisk identifiering införs i september

Meddelande - Medborgare Skrivet 22.08.2019 Alla meddelanden

Ändringarna i de identifieringsmetoder som bankerna erbjuder införs i september och de gäller också FPA:s e-tjänst och Mina Kanta-sidor, där Suomi.fi-identifikation används.

I praktiken innebär ändringen att de nyckeltalstabeller i pappersform som bankerna erbjuder inte nödvändigtvis längre räcker till som identifieringsverktyg. En del banker har helt ersatt nyckeltalstabellerna med olika appar eller med fingeravtryck, en del använder ännu nyckeltalstabellerna vid sidan av andra identifieringsmetoder.

För den som använder bankkoder för identifiering lönar det sig att kontrollera hos den egna banken vilka ändringar det här eventuellt för med sig. Det är skäl att kontakta banken också om man stöter på problem med de nya identifieringsverktygen. I sådana situationer kan FPA inte hjälpa.

Utöver med bankkoder kan man identifiera sig i FPA:s e-tjänst och Mina Kanta-sidor med certifikatkort eller mobilcertifikat. I de här identifieringsmetoderna sker det inte några ändringar.

Läs mer