Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården

Elektroniska intyg och utlåtanden som skrivits av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och sparats i Kanta-tjänsten kan med ditt samtycke förmedlas vidare utanför vårdsystemet. Fråga din vårdenhet om förmedling är möjligt.

Förmedlingen av intyg inom hälso- och sjukvården är en del av en servicehelhet där intyg och utlåtanden som skrivits av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

 • skapas i patientdatasystemet
 • lagras i Patientdataarkivet och
 • förmedlas vidare med hjälp av Kanta-tjänsterna till exempel till FPA för förmånshandläggning. 

I framtiden kan dina hälsointyg förmedlas elektroniskt också till andra organisationer, och traditionella pappersintyg behövs inte längre.

Så här fungerar förmedlingen av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

Om överenskommelse gjorts med läkaren, och hälso- och sjukvården har möjlighet att förmedla intyg utanför vården kan ditt elektroniska läkarintyg förmedlas direkt till FPA:s förmånshandläggning. Då behöver du inte separat skicka in intyget till FPA. 

För att FPA ska kunna bevilja en förmån behövs ett läkarintyg. FPA:s anställda kan inte se recept eller vårduppgifter som lagrats i Mina Kanta.

Följande intyg och utlåtanden kan förmedlas till FPA:

 • SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning
 • SV 7 Läkarintyg B
 • SV 10 Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
 • SV 97 Läkarintyg för behov av särskild moderskapsledighet
 • SV 75 Intyg över graviditet eller efterundersökning
 • SV 67 Intyg för reseersättning

Från hälso- och sjukvården kan antingen alla ovan nämnda intyg eller bara vissa av dem förmedlas till FPA. 

Gör så här:

 • Kom överens med din läkare att ditt intyg förmedlas direkt till FPA:s förmånshandläggning.
 • Vid behov får du en utskrift av intyget med anteckning om att det har förmedlats till FPA.
 • Intyg som förmedlats till FPA ser du också i Mina Kanta och i FPA:s ärendehantering (kela.fi).

Så här används uppgifterna i Traficoms e-tjänster

Traficom har elektroniska tjänster där du kan sköta olika körkortsärenden. I e-tjänsten kan med ditt samtycke behövliga uppgifter sökas upp om din körförmåga. Detta är möjligt om en organisation inom hälso- och sjukvården har lagrat blanketten Läkarutlåtande om körförmågan F122 i Patientdataarkivet i Kanta t.ex. med en separat blankettapplikation. Utlåtandet får vara högst 6 månader gammalt.

Om uppgifterna i läkarutlåtandet inte har sparats i Patientdataarkivet kan de inte heller sökas upp elektroniskt till Traficoms e-tjänster. I det fallet kan du inte använda Traficoms e-tjänster, utan ska i stället sköta ditt ärende hos Ajovarma, som är tjänsteleverantör för Traficom. Där ska du förete av läkare utfärdat läkarutlåtande om körförmågan (F122) i pappersformat- 

Gör så här: 

 • Kontrollera före läkarmottagningen hos din vårdenhet att de kan spara blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122) i Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv.
 • Kom överens med din läkare om att utlåtandet lagras i Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv.
 • Vid behov får du en utskrift av utlåtandet. 
 • Du kan kontrollera om utlåtandet syns på Mina Kanta (i hälso- och sjukvårdsuppgifter under punkten ”Intyg och utlåtanden”). Om utlåtandet syns där kan uppgifterna i det också utnyttjas i Traficoms e-tjänst.
 • Logga in i Traficoms e-tjänst och följ anvisningarna där. Med ditt samtycke söker ärendetjänsten upp de slutsatser i blanketter som behövs.
 • I efterhand får du ett meddelande i Mina Kanta om att Traficom har fått tillgång till slutsatserna i utlåtandet. 
   

Sidan har uppdaterats 27.08.2020