Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården

Elektroniska intyg och utlåtanden som skrivits av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och sparats i Kanta-tjänsten kan med ditt samtycke förmedlas vidare utanför vårdsystemet. Fråga din vårdenhet om förmedling är möjligt.

Förmedlingen av intyg inom hälso- och sjukvården är en del av en servicehelhet där intyg och utlåtanden som skrivits av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

 • skapas i patientdatasystemet
 • lagras i Patientdataarkivet och
 • förmedlas vidare med hjälp av Kanta-tjänsterna till exempel till FPA för förmånshandläggning. 

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

Om överenskommelse gjorts med läkaren, och hälso- och sjukvården har möjlighet att förmedla intyg utanför vården kan ditt elektroniska läkarintyg förmedlas direkt till FPA:s förmånshandläggning. Då behöver du inte separat skicka in intyget till FPA. 

För att FPA ska kunna bevilja en förmån behövs ett läkarintyg. FPA:s anställda kan inte se recept eller vårduppgifter som lagrats i Mina Kanta.

Följande intyg och utlåtanden kan förmedlas till FPA:

 • SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning
 • SV 7 Läkarintyg B
 • SV 10 Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
 • SV 97 Läkarintyg för behov av särskild moderskapsledighet
 • SV 75 Intyg över graviditet eller efterundersökning
 • SV 67 Intyg för reseersättning

Från hälso- och sjukvården kan antingen alla ovan nämnda intyg eller bara vissa av dem förmedlas till FPA. 

Gör så här:

 • Kom överens med din läkare att ditt intyg förmedlas direkt till FPA:s förmånshandläggning.
 • Vid behov får du en utskrift av intyget med anteckning om att det har förmedlats till FPA.
 • Intyg som förmedlats till FPA ser du också i Mina Kanta och i FPA:s ärendehantering (kela.fi).

I framtiden kan dina hälsointyg förmedlas elektroniskt också till andra organisationer, och traditionella pappersintyg behövs inte längre.

Användningen av uppgifter om körhälsa på Traficom

Traficom har en e-tjänst där du kan sköta flera olika ärenden som gäller körkort. Uppgifterna i blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122) kan utnyttjas elektroniskt i Traficoms e-tjänst eller på Ajovarmas betjäningsställen.  

Det räcker inte med att uppgifter om körförmågan dokumenteras i patientuppgifterna för att uppgifterna ska kunna utnyttjas elektroniskt. En förutsättning för att de ska kunna utnyttjas elektroniskt är att blanketten Läkarutlåtande om körförmågan har sparats i Kanta-tjänsterna

 • med en blankettapplikation
 • med någon annan teknisk implementering.

Hälso- och sjukvårdens patientdatasystem måste ha teknisk beredskap för saken. Utlåtandet kan vara högst 6 månader gammalt. 

Tänk på att tjänsten ännu inte är i bruk vid alla hälso- och sjukvårdsenheter.  

Tjänstetillhandahållare som sparar blanketten Läkarutlåtande om körförmågan

Nedan ser du en förteckning över tjänstetillhandahållare som har sparat blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122) i Kanta-tjänsterna. Förteckningen uppdaterades senast 6.10.2021. Det säkraste sättet att få uppdaterad information är att direkt fråga tjänstetillhandahållaren om tjänsten är i bruk i deras organisation.

En hälso- och sjukvårdsorganisation kan bestå av flera separata enheter. Som exempel kan nämnas sjukvårdsdistrikt och samkommuner. Det är inte säkert att blanketten Läkarutlåtande om körförmågan kan sparas vid samtliga enheter inom organisationen. Kolla direkt med tjänstetillhandahållaren vilka enheter som sparar blanketten.

Tjänstetillhandahållarna som har sparat blanketten Läkarutlåtande om körförmågan i Kanta-tjänsterna:

 • Addiktum Oy 
 • A & R Medics avoin yhtiö 
 • Kalajoen perusturvakeskus
 • Klinikka 1 Oy 
 • Kuopio perusturva ja terveys
 • Lääkäripäivystys Hokkanen Ky
 • Perusturvakuntayhtymä Karviainen 
 • Pieksämäen kaupungin perusturva 
 • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
 • Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalvelut 
 • Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 

Gör så här när du utreder om uppgifterna i ett läkarutlåtande kan utnyttjas elektroniskt:

 • Hör med den hälso- och sjukvårdsenhet du anlitat om de kan spara blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122) i Kanta-tjänsterna.
 • Om blanketten kan sparas i Kanta-tjänsterna ska du komma överens med din läkare om att den sparas där. Då kan uppgifterna i utlåtandet utnyttjas elektroniskt när du sköter ärenden hos Traficom.
 • Du får också en egen utskrift av blanketten om du så vill.
 • Du kan kontrollera om utlåtandeblanketten syns i Hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor, under rubriken ”Intyg och utlåtanden”. Om blanketten syns i Hälso- och sjukvårdsuppgifter kan uppgifterna i blanketten utnyttjas elektroniskt på Traficom.
 • Om blanketten inte kan sparas i Kanta-tjänsterna kan uppgifterna i blanketten inte utnyttjas elektroniskt. Då ska du be din läkare ge dig utlåtandet om körförmågan (F122) på papper.  Med dess hjälp kan du visa att kraven på körhälsa uppfylls när du besöker Ajovarmas betjäningsställe. Ajovarma är tjänsteproducent för Traficom.

Om utlåtandet kan utnyttjas elektroniskt:

 • Logga in på Traficoms e-tjänst (traficom.fi) och följ instruktionerna där. Om du ger ditt samtycke hämtar e-tjänsten de nödvändiga slutsatserna angående körförmågan elektroniskt från blanketten.  Du kan också besöka Ajovarmas betjäningsställe, där uppgifterna om körförmågan med ditt samtycke kan hämtas elektroniskt från Kanta-tjänsterna.
 • Senare ser du på Mina Kanta-sidor uppgift om att Traficom har fått tillgång till slutsatserna i utlåtandet.
Sidan har uppdaterats 11.10.2021