Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården

Intyg och utlåtanden som skrivits av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan förmedlas elektroniskt i stället för som traditionella pappersintyg.

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA är en del av en servicehelhet där intyg och utlåtanden som skrivits av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården skapas i patientdatasystemet, lagras i Patientdataarkivet och med hjälp av Kanta-tjänsterna förmedlas vidare till FPA för förmånshandläggning. I framtiden kan hälsointyg förmedlas elektroniskt också till andra aktörer.

Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

På överenskommelse med läkaren kan ditt elektroniska läkarintyg förmedlas direkt till FPA:s förmånshandläggning. Då behöver du inte lämna intyget till FPA separat. Läkarintyget behövs på FPA för beviljande av förmån. FPA:s anställda ser inte recept- eller vårduppgifter som lagrats i Kanta. 

Följande intyg och utlåtanden kan förmedlas till FPA:

  • SV 6 Läkarintyg A för sjukdagpenning
  • SV 10 Läkarintyg D för specialvårdspenning för barn
  • SV 97 Läkarintyg för behov av särskild moderskapsledighet
  • SV 75 Intyg över graviditet eller efterundersökning
  • SV 67 Intyg för reseersättning

Från hälso- och sjukvården kan antingen alla ovan nämnda intyg eller bara vissa av dem förmedlas till FPA. Kontakta din egen hälso- och sjukvårdsenhet för närmare information.

Så här fungerar förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA

  • Kom överens med din läkare om att ditt intyg förmedlas direkt till FPA:s förmånshandläggning.
  • Om du önskar får du själv en utskrift av det intyg som förmedlats till FPA. Där nämns att intyget har förmedlats till FPA.
  • Intyg som har förmedlats till FPA ser du på Mina Kanta-sidor eller i FPA:s e-tjänst.

Sidan har uppdaterats 13.05.2020