Innehållspresentatör

Arkivariens användargränssnitt förnyas

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 18.10.2018 Alla meddelanden

En ny version av Arkivariens användargränssnitt publiceras tisdag 30.10.2018 kl. 8–9. Övergången till den nya versionen kräver inga åtgärder av användargränssnittets användare. Inloggning sker fortsättningsvis på adressen https://arkistonhoitaja.kanta.fi. En uppdaterad anvisning om Arkivariens användargränssnitt läggs ut på kanta.fi i samband med övergången. Anvisningen publiceras också i Kanta-tjänsternas webbskola, i extramaterialet för Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården.   

Vad förändras?

Den största förändringen syns genast på användargränssnittets huvudsida, där man väljer om man vill logga in i avdelningen för Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården. Namnen på vissa fält har också förtydligats i samband med uppdateringen. 

Ge respons

Vi planerar utbildning som stöd för användarna av Arkivariens användargränssnitt och hoppas på förslag och idéer från er angående innehållet i utbildningen. 

Med vänlig hälsning,
FPA, Kanta-tjänsterna

Mer information kanta@kanta.fi