Innehållspresentatör

Livslångt digitalt lärande – även för seniorer

Meddelande - Medborgare Skrivet 02.03.2017 Alla meddelanden

Det kommer hela tiden nya tjänster och ny smart teknik. Dessutom fortsätter den förväntade livslängden att öka, så seniorerna kommer att ha nya saker att lära sig även i fortsättningen.

När man blir äldre kan även en liten förändring i en digital tjänst kännas stor. Att uppdatera operativsystemet kan också vara något som en senioranvändare inte kommer sig för.

”Till exempel en knapp som byter plats eller förändrar utseende kan innebära en helt annan situation för en senior än för en yngre användare. Man får en känsla av att man inte längre kan använda en bekant tjänst. Det här borde de som planerar tjänsterna komma ihåg – alltså inga ändringar bara för ändringarnas skull. Äldre användare har nämligen en rädsla som övergår allt annat – om jag gör ett misstag, vad händer då, går något sönder?” påpekar Liisa Tiainen.

Tiainen ansvarar för Centralförbundet för de gamlas väls SeniorSurf-verksamhet, där man samordnar den riksomfattande internetundervisningen för äldre som genomförs med frivilliga krafter. Syftet med SeniorSurf är att se till att den äldre befolkningen klarar sig i den allt mer digitala världen.

”Seniorer är intresserade av helt grundläggande saker, som att söka efter information. Eller hur man använder e-post. Offentliga tjänster kräver ofta att man skickar bifogade filer med ett e-postmeddelande. Det är inte alla som behärskar detta”, konstaterar Tiainen.

SeniorSurf utgår från användarens behov

”Om man har skaffat en ny telefon, måste man lära sig att använda den. En annan tydlig helhet är att lära sig använda olika tjänster, till exempel Facebook. Även där behöver många hjälp med att komma igång. Myndighetstjänster, Mina Kanta-sidor och nätbanker hör också till denna kategori – det finns ett behov av dem, men äldre kan inte nödvändigtvis använda dem utan utomstående handledning.”

Äldre användare är jämförelsevis nöjda med Kanta-tjänsterna.

”Man har i någon mån efterlyst större font och tydliga knappar för att få texten förstorad. Dessutom önskar handledarna en demoversion av Kanta, där man kan bekanta sig med funktionerna utan någons personliga uppgifter”, berättar Liisa Tiainen.

Bra digitala tjänster underlättar också seniorernas liv

Digitala tjänster är inte bundna till tid eller plats och de kan användas överallt där det bara finns internetförbindelse. Men Liisa Tiainen ser också problem.

”Alla har inte möjlighet, för att inte tala om kunskap, att skaffa utrustning och internetförbindelse. Dessutom föråldras tekniken snabbt”, summerar Tiainen utmaningarna för äldre användare. 

Efter pensioneringen finns ingen help desk

Ofta tänker man att den som just gått i pension har bra beredskap att använda digitala tjänster.

”Men inte heller nyblivna pensionärer behärskar allt, särskilt inte om man inte har behövt använda digitala tjänster i arbetslivet. I arbetet har man också ofta haft tillgång till närstöd eller help desk. Efter pensioneringen existerar inte längre någon sådan lyx”, påpekar Tiainen.

”Jag anser ändå att den digitala framtiden är ljus för äldre personer. Användningsmiljöerna blir enklare, men det måste ändå finnas även något annat sätt att sköta saker och ting än digitalt”, säger Liisa Tiainen.

Information om avgiftsfri internethandundervisning som ordnas i Finland finns på SeniorSurfs webbplats.