Innehållspresentatör

Du kan spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidor

Meddelande Skrivet 09.10.2019 Alla meddelanden

I Finland är varje människa en organdonator såvida han eller hon inte särskilt har förbjudit det. Man försöker ändå utreda donatorns egen vilja. Förutom genom att fråga de anhöriga kan man få reda på personens vilja genom att kontrollera om han eller hon har ett organdonationskort i plånboken eller motsvarande app i mobilen, eller om uppgiften sparats på Mina Kanta-sidor.

Donationsvilja betyder att du efter döden vill donera dina organ och vävnader för organtransplantation för behandling av en annan människa. Du kan enkelt spara din donationsvilja genom ett klick på sidan Donationsvilja på Mina Kanta-sidor. Det är bra att också informera dina anhöriga om att du har meddelat din donationsvilja på Mina Kanta-sidor.

På Mina Kanta-sidor kan du skriva tilläggsupplysningar om din donationsvilja och även skriva ut donationsviljan. En donationsvilja som meddelats på Mina Kanta-sidor sparas i Kanta-tjänsten, där yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ser den via patientdatasystemet.  

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där de kan se sina hälso- och sjukvårdsuppgifter och recept som dokumenterats av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vårdnadshavare ser uppgifter om sina barn som är under 10 år. I tjänsten kan du också be att få recept förnyade samt förutom din donationsvilja också dokumentera ditt livstestamente. Inloggning på Mina Kanta-sidor sker på www.kanta.fi med nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

Organdonationsveckan infaller 7-12.10.2019. Lördagen den 12 oktober anordnas den europeiska organdonationsdagen. Under organdonationsveckan hålls lokala evenemang på olika håll i landet och kända ambassadörer påminner om vikten av att uttrycka sin donationsvilja. 

Mer information

Se instruktionsvideo – så meddelar du din donationsvilja på Mina Kanta-sidor (youtube.com)  
Organ- och vävnadstransplantationer i Finland (elinluovutuskortti.fi, på finska)
Information om organdonationsveckan (elinluovutuskortti.fi, på finska)