Innehållspublicerare

null Du kan spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidor

Du kan spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidor

Meddelande Skrivet 06.10.2020 Alla meddelanden

I Finland är varje människa en organdonator såvida han eller hon inte särskilt har förbjudit det. Man försöker ändå utreda donatorns egen vilja. Man kan spara sin donationsvilja på Mina Kanta-sidor.

Donationsvilja betyder att du efter döden vill donera dina organ och vävnader för organtransplantation för behandling av en annan människa. Du kan spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidor. Det är bra att också informera dina anhöriga om att du har meddelat din donationsvilja på Mina Kanta-sidor.

På Mina Kanta-sidor kan du skriva tilläggsupplysningar om din donationsvilja och även skriva ut donationsviljan. En donationsvilja som meddelats på Mina Kanta-sidor sparas i Kanta-tjänsten, där yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ser den via patientdatasystemet.  

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där de kan se sina hälso- och sjukvårdsuppgifter och recept som dokumenterats av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. I tjänsten kan du också be att få recept förnyade samt förutom din donationsvilja också dokumentera ditt livstestamente. Inloggning på Mina Kanta-sidor sker på www.kanta.fi med nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

Organdonationsveckan infaller 5.-10.10.2020. Lördagen den 10 oktober anordnas den europeiska organdonationsdagen. 

Mer information

Se instruktionsvideo – så meddelar du din donationsvilja på Mina Kanta-sidor (youtube.com)  
Organ- och vävnadstransplantationer i Finland (elinluovutuskortti.fi, på finska)
Information om organdonationsveckan (elinluovutuskortti.fi, på finska)