Innehållspresentatör

Mildrade begränsningar i vårdnadshavares rätt att sköta sina barns ärenden på Mina Kanta-sidor

Meddelande - Medborgare Skrivet 31.01.2017 Alla meddelanden

Allt fler vårdnadshavare kan nu sköta sina barns ärenden på Mina Kanta-sidor.

Vårdnadshavarens rätt att sköta ärenden för sitt barn som är under 10 år kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Kontrollen som rör vårdnaden om barnet har nu mildrats.

Avtal om barnets boende begränsar inte längre användningen

Tidigare kunde en vårdnadshavare inte sköta ärenden på barnets vägnar om det fanns ett avtal om vårdnaden om barnet. Nu har kontrollen av rätten att sköta ärenden ändrats så att ärenden kan skötas om det har avtalats endast om barnets boende.

Om det finns ett avtal eller förordnande om vårdnaden om barnet där det också tas ställning till andra frågor än barnets boende, kan vårdnadshavaren fortfarande inte sköta ärenden på barnets vägnar.

Möjligheten att sköta ärenden för minderåriga öppnades på hösten

I oktober 2016 fick vårdnadshavare möjlighet att sköta ärenden på sina barns vägnar på Mina Kanta-sidor. Rätten gäller till en början barn under 10 år. Den här nya egenskapen på Mina Kanta-sidor har varit en av de mest efterfrågade.

Läs mer om att sköta ärenden för minderåriga