Innehållspresentatör

Kanta.fi fortsättningsvis Finlands tredje högst värderade webbvarumärke

Meddelande Skrivet 10.10.2019 Alla meddelanden

Enligt Taloustutkimus undersökning av webbvarumärken är kanta.fi fortsättningsvis Finlands tredje högst värderade webbvarumärke. Kanta.fi förbättrade sitt värderingsindex och passerade till och med Google. Också användarnöjdhetsindex ökade från fjolåret.

Kanta.fi valdes än en gång till Finlands tredje högst värderade webbvarumärke bland de 150 mest kända webbvarumärkena. Kanta.fi har en verkligt stark image i förhållande till antalet användare, eftersom de som anser att imagen är positiv är nästa lika många som användarna. Däremot skulle webbvarumärket kunna vara ännu bättre känt.

Varumärkesvärderingen toppas av Yle Arenan (1), Meteorologiska institutet (2) och kanta.fi (3). 

Kanta.fi högre värderat än Google

Webbtjänstens allmänna värderingsindex steg med tre poäng från fjolåret och är nu 55. Resultatet är utmärkt. I kategorin för offentliga webbtjänster är resultatet näst bäst, bara Meteorologiska institutet ligger före. Enligt detta värderar finländarna kanta.fi högre än Google. I värderingsindex beaktas alla svarspersoners omnämnanden. Index beräknas genom att dra av andelen negativa omdömen från de positiva omdömena, neutrala omdömen beaktas inte. 

Index för användarnöjdheten steg likaså bland användarna av tjänsten. I fjol var nöjdhetsindex 62, i år 64. I en jämförelse av offentliga webbtjänster placerar sig kanta.fi på tredje plats enligt detta index, passerad bara av HelMet (stadsbiblioteken i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda) på första plats och Meteorologiska institutet på andra plats. 

Rekommendationsindex i toppklass

Nettorekommendationsindex för kanta.fi är oförändrat och ligger på 42 precis som i fjol. Bland offentlig service är medeltalet för nettorekommendationsindex 10. Ett resultat på över 40 anses vara utmärkt.

Innehållet på kanta.fi och webbplatsens användbarhet utvecklas fortlöpande. I tjänsten satsar man för närvarande på tillgängligheten, och i slutet av året kommer en besökarenkät att ordnas. 

TOP10 bland webbvarumärken

  1. Yle Arenan
  2. Meteorologiska institutet
  3. Kanta.fi
  4. Google
  5. WhatsApp
  6. Yle
  7. Yle Levande arkiv
  8. HelMet
  9. Duodecim terveyskirjasto
  10. Poliisi.fi

Så här utfördes undersökningen

Undersökningen utredde hur kända och värderade olika webbvarumärken är bland internetanvändare i Finland samt hur gärna användarna rekommenderade varumärkena. I den första undersökningsfasen har svarspersonerna ombetts nämna inhemska och internationella webbvarumärken som de känner till. Webbvarumärken definierades för svarspersonerna som tjänster som fungerar på internet. I den andra fasen valde svarspersonerna på en lista över de 150 mest kända webbvarumärkena ut de varumärken som de använder och betygsatte dem. I den tredje fasen ombads svarspersonerna berätta hur sannolikt de skulle rekommendera webbvarumärket i fråga.