Innehållspresentatör

Lättare att använda Kanta.fi

Meddelande Skrivet 14.06.2016 Alla meddelanden

Webbplatsen Kanta.fi kan nu lätt användas också med surfplatta och mobiltelefon. Sidans innehåll anpassas till den enhet som används. Också RSS-flödet har förnyats.

Webbplatsen Kanta.fi har uppdaterats så att den anpassas till den enhet som används. Det har skapats olika utseenden för bordsdatorer, surfplattor och mobiltelefoner. I takt med att skärmen som används blir smalare flyttar innehållselementen under varandra och navigationen blir tätare. Nu är sidan på riktigt mobilresponsiv och lättare än förr att använda med olika enheter.

Textstorleken har gjorts betydligt större i de versioner som är avsedda för surfplatta och mobiltelefon. Användarvänligheten har förbättrats genom att navigation har lagts till på samlingssidan. På så sätt blir det enklare att bläddra mellan olika sidor. Andra ändringar som gjorts är att responskanalen och sidkartan nu finns endast i sidans nedre kant.

Ändringarna beror på att publikationsverktyget för webbplatsen uppdaterats till ny version.

Beställ RSS-flöde på nytt

RSS-flödena delas i fortsättningen i två kategorier: pressmeddelanden och störningsmeddelanden. I och med uppdatering av publikationsverktyget fungerar tidigare prenumerationer på RSS-flöde inte längre och användaren måste därför beställa flödet på nytt.