Innehållspresentatör

Kanta.fi är Finlands tredje mest uppskattade webbvarumärke

Meddelande Skrivet 13.02.2019 Alla meddelanden

Taloustutkimus har publicerat resultaten av undersökningen av uppskattade webbvarumärken 2018. I undersökningen granskades de mest kända inhemska och utländska webbvarumärkena.

År 2018 var kanta.fi det tredje mest uppskattade av de närmare 100 mest kända webbvarumärkena i Finland. Placeringen var densamma som i fjol. Precis som då placerade sig Yle Arenan och Meteorologiska institutet bättre än kanta.fi. Bland de andra starka webbvarumärkena kom poliisi.fi på sjätte plats, vero.fi på sjunde och kela.fi på tolfte plats.

Enligt undersökningen besöks webbplatsen kanta.fi åtminstone då och då av över hälften (54 %) av finländarna som använder internet varje vecka. Antalet användare ökade markant jämfört med året innan. 

Framträdande kategorier bland användarna av kanta.fi är kvinnor, personer över 60 år, personer som tjänar 40 001 – 60 000 euro per år, person bosatta i södra Finland, personer som använder sociala medier dagligen och personer som beaktar hållbarhetsaspekter vid sina inköp. 

Index för uppskattningen av kanta.fi var 52, vilket kan anses vara ett gott resultat. Uppskattningen var nästan oförändrad från föregående år. Över 70 % av alla som känner till kanta.fi gav tjänsten åtminstone bra betyg.  

Index för användarnas nöjdhet med kanta.fi var 62. Användarnöjdheten var oförändrad från föregående år. Webbplatsen har många nöjda användare: hälften av användarna gav kanta.fi betyget mycket bra.

Antalet svarspersoner som gav kanta.fi betyget bra eller utmärkt var klart större än i fjol. Också kändheten var klart bättre än i fjol. Hälften av alla som betygsatt kanta.fi skulle rekommendera tjänsten för andra.

Innehållet på kanta.fi och webbplatsens användbarhet utvecklas fortlöpande. Vid utvecklingen lyssnar man också på användarnas åsikter och förslag. 

I undersökningen utreddes hur kända och uppskattade olika webbvarumärken är bland internetanvändare i Finland samt hur gärna användarna rekommenderade varumärkena.

Undersökningsmaterialet samlades in genom en tredelad undersökning i Taloustutkimus internetpanel. I den första undersökningsfasen var svarspersonerna 3 153, i den andra 3 026 och i den tredje 1 967. Samplet var representativt för finländska internetanvändare i fråga om kön, ålder och boningsort.