Innehållspresentatör

Kanta.fi Finlands näst mest uppskattade webbvarumärke

Meddelande Skrivet 25.11.2016 Alla meddelanden

Kanta.fi förbättrade sin placering igen och var nu det näst mest uppskattade webbvarumärket i Finland.

Kanta.fi används av cirka 35 % av alla finländare som använder internet varje vecka. Andelen är 10 % större än för ett år sedan. Framträdande kategorier bland besökarna är kvinnor, personer över 39 år och personer som värdesätter etik och hållbarhet i sina val.

Av användarna som känner till tjänsten ger nästan 80 % tjänsten gott betyg. Det är positivt att 60–79-åringar var välrepresenterade i den här kategorin.

Kanta.fi har blivit mera känt och förbättrat sin image under året. Omkring hälften av dem som känner till tjänsten och betygsatt den är villiga att även rekommendera kanta.fi till andra. Enligt undersökningen är nettorekommendationsindex för kanta.fi 41, och det är ett utmärkt resultat.

Resultaten av Taloustutkimus årliga undersökning av uppskattningen av webbvarumärken publicerades i november. I undersökningen utreds hur kända och uppskattade olika webbvarumärken är och hur villiga finländska webbanvändare är att rekommendera dem.