Innehållspresentatör

Kanta-tjänsterna uppmärksammades

Meddelande Skrivet 12.12.2017 Alla meddelanden

I Helsingfors kungjordes i dag de 100 påverkare inom hälso- och sjukvårdsbranschen som Mediuutiset utsett för 2017. Marina Lindgren som är enhetsdirektör för FPA:s Kanta-tjänster är den femte viktigaste påverkaren inom hälso- och sjukvården i Finland under 2017.

Marina Lindgren har varit med och utvecklat Kanta-tjänsterna vid FPA sedan 2007.
Hon är en trägen förespråkare för öppen data och för utvecklingen av riksomfattande informationssystem inom social- och hälsovården.  Uppbyggnaden av tjänsterna har krävt ett nära samarbete med ett stort nätverk av intressenter.
- En stor skara aktörer har deltagit i uppbyggnaden av Kanta-tjänsterna – vi har inte bara byggt upp system och informationsbanker utan också specialistnätverk och gemensamma verksamhetsmodeller. Det här är ett bevis på att den betydande tjänstehelheten och det nationella samarbetet uppskattas, konstaterar Marina Lindgren.

Följande Kanta-tjänster har nu genomförts för social- och hälsovårdsaktörerna, apoteken och medborgarna:  Det elektroniska receptet, Patientdataarkivet, Mina Kanta-sidor, Kelain och Förmedling av intyg inom hälso- och sjukvården till FPA. Dessa tjänster vidareutvecklas i samråd med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt kunder och samarbetspartners.

Informationsinnehållet i Kanta-tjänsterna utvidgas också. Tjänsterna Arkivering av gamla uppgifter och arkivering av bildmaterial tas i bruk småningom.  Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor är ett nationellt datalager där medborgarna kan föra in uppgifter om sitt eget välbefinnande. I framtiden kan uppgifterna också utnyttjas inom hälso- och sjukvården, om medborgaren ger sitt samtycke till det.

Datalagret för klientuppgifter inom socialvården integreras i Kanta-tjänsterna under 2018. Kanta-tjänsterna kommer också att vara ett viktigt stöd vid social- och hälsovårdsreformen genom att de gör det möjligt för information att röra sig mellan social- och hälsovårdsaktörerna.

Kanta-fakta:

  • Alla recept skrivs elektroniskt, år 2016 var antalet expedieringar 55,1 miljoner och antalet recept 39,6 miljoner – alla via Kanta
  • Över en miljard handlingar har lagrats i Patientdataarkivet
  • Över 2,2 miljoner medborgare har använt Mina Kanta-sidor
  • Kanta.fi utsågs till bästa mobila hälso- och välbefinnandetjänst i Finland 2017.