Innehållspresentatör

Kanta-tjänsterna deltar i Silver Economy Forum

Meddelande Skrivet 08.07.2019 Alla meddelanden

Den 9–10 juli ordnas det internationella evenemanget Silver Economy Forum i Finlandiahuset. Forumet fokuserar på de förändringar i samhället och ekonomin som åldrandet medför.

Silver Economy Forum riktar sig till internationella politiska beslutsfattare och beslutsfattare på tjänstemannanivå, organisationer, experter och forskare, samt betydande företagsaktörer i Europa, Asien och Nordamerika. Huvudteman för forumet är digitaliseringen och utnyttjandet av ny teknik inom social- och hälsovårdstjänster. 

Kanta-tjänsterna deltar i evenemanget på social- och hälsovårdsministeriets gemensamma avdelning.

Silver Economy Forum är en del av programmet under Finlands EU-ordförandeskap. Arrangörer är social- och hälsovårdsministeriet (SHM), finansministeriet, Finlands Bank, Finans Finland och Global Coalition on Aging.

Mer information