Innehållspresentatör

Kanta fick ny profil och nya webbsidor

Meddelande Skrivet 11.06.2018 Alla meddelanden

Kanta-tjänsterna har fått en ny visuell profil. Den nya profilen och strukturen har också använts på webbplatsen kanta.fi. Kanta samlar medborgarna och den professionella social- och hälsovårdspersonalen kring samma information.

Kanta-tjänsterna bildar en unik helhet eftersom de producerar digitala tjänster för social- och hälsovården, tjänster som utnyttjas av såväl medborgarna som den professionella vårdpersonalen.

Den nya profilen illustrerar Kanta-tjänsternas växande produktfamilj och betonar enkelheten och vardagligheten i användningen av tjänsterna.

Den berättar om det smidiga samarbetet mellan den professionella social- och hälsovårdspersonalen och kunderna och om tjänsternas pålitlighet.

Webbplatsen kanta.fi har fått en ny layout för att bättre betjäna målgrupperna: medborgare, professionell social- och hälsovårdspersonal samt systemutvecklare. I modulerna för medborgare och professionella betonas anvisningarna och säker användning av tjänsten. I modulen för professionella har handboken tagits bort och material som hänför sig till den har i stället samlats i modulen Införandet och kundrelation. Material som berör den tekniska utvecklingen av tjänsterna finns i modulen för systemutvecklare.

Den visuella profilen ger uttryck för en växande och personlig tjänst

Kanta-tjänsternas centrala uppgift är att fungera som en förenande faktor för social- och hälsovårdstjänsterna i Finland och bidrar därmed till att göra dem lättillgängliga, fungerande och lättanvända.

Kanta-logotypen beskriver Kanta-tjänsternas betydande roll som förenare av dessa tjänster. Aktörerna, som tidigare varit avskilda från varandra, förenas nu i logotypen till en integrerad helhet och bygger upp en enhetlig plattform för social- och hälsovårdstjänsterna i Finland.

Kuberna upptill på bokstaven t i den nya logotypen och de kubhelheter som också förekommer i övrigt publikationsmaterial uttrycker att Kanta-tjänsterna är en helhet av social- och hälsovårdstjänster som ser olika ut för var och en. De olika helheterna bildas av de olika sätt på vilka människorna använder de nämnda tjänsterna och Mina Kanta-sidor.

I bildvärlden har man också beaktat socialvården och välbefinnandetjänsterna som är nytillskott i Kanta-tjänsterna. Det nya uttrycket utvecklades i samarbete med reklambyrån Dynamo&Son.

Broschyrer, logotyper och övrigt visuellt material

Kanta-tjänsternas broschyrer har också förnyats och deras innehåll har uppdaterats. Vi uppmanar alla att göra sig av med allt gammalt material på grund av det föråldrade innehållet och beställa nya broschyrer.

Social- och hälsovården och apoteken kan beställa nya broschyrer på kanta.fi. Broschyrerna är kostnadsfria och finns på finska och svenska. Broschyrer på övriga språk publiceras endast i elektronisk form.

Också Mina Kanta-sidor och Extranätet får en ny profil snart.

Byt ut de gamla logotyperna!

Den gamla Kanta-logotypen får inte längre användas. Vi uppmanar alla att byta ut den mot den nya logotypen. Nya logotyper  till kontor bruk kan uppladda från webbsidor. Logotyper till tryckpress bruk och publikationsunderlag kan begäras från Kanta-tjänsternas kommunikation.

Vi uppmanar också alla att kontrollera eventuella länkningar till kanta.fi.

Mera information

Materialbank