Innehållspresentatör

FPA:s Kanta-tjänster publicerar de första öppna källkoderna

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 19.04.2017 Alla meddelanden

FPA publicerar källkoderna för Kanta CDA-API i tjänsten Github som öppen källkod. Det är den första komponenten med öppen källkod som FPA publicerar.

Kanta CDA-API är en mycket teknisk programvara som bland annat har följande funktionaliteter inom Kanta-tjänsterna: skapande av CDA-dokument från en objektmodell, inläsning av dokument till en objektmodell samt kompletterande funktionaliteter i samband med detta.
- Programvaran har utvecklats som ett led i Kanta-tjänsternas arbete med att utveckla Kelain, i samband med utvecklandet av Kelain och Mina Kanta-tjänster. Utförandet har testats och koden har granskats, säger Konstantin Hyppönen som är chefsarkitekt för Kanta-tjänsterna.

Var och på vilka villkor publiceras källkoden?

Källkoden för Kanta CDA-API har publicerats i tjänsten Github.
Licensen är Apache License v 2.0 och den ger möjlighet att även utnyttja källkoden för kommersiella tillämpningar (icke smittsam licens). Koden finns på adressen
https://github.com/TheFinnishSocialInsuranceInstitution/KantaCDA-API

Vilka kan dra nytta av den publicerade koden?

Leverantörer av apoteks- och patientdatasystem kan utnyttja programvaran i sina egna implementeringar, när de utvecklar Kanta-integrationer mot sina egna system. Indirekt kan också aktörer som beställer system dra nytta av publiceringen, eftersom det blir lättare att uppnå interoperabilitet mellan systemen.

Varför publiceras koden?

Också FPA har nytta av publiceringen. Om kod som FPA publicerat används vid implementeringen av system kan det underlätta koordineringen av FPA:s samtestning, eftersom de dokument som systemen producerar är enhetligare. Dessutom kan FPA få förbättringsförslag och meddelanden om eventuella fel och utnyttja dem vid utvecklingen av systemen.

Kommer FPA att publicera ytterligare öppen källkod i framtiden?

Det är möjligt och sannolikt. Ännu har emellertid inga beslut om saken fattats. Med hjälp av den här första publiceringen finslipas också kodpubliceringstekniken och länkas bättre till FPA:s interna versionshanteringssystem för programvara. Strävan är att göra det så lätt som möjligt att göra eventuella senare publiceringar, och denna möjlighet utnyttjas efter behov.

Publiceringen av öppen källkod