Innehållspresentatör

Vid FPA:s forskningsseminarium 8.9 presenteras de senaste forskningsresultaten om Kanta-tjänsterna

Meddelande - Medborgare Skrivet 03.07.2020 Alla meddelanden

Kanta-tjänsterna, som är populära bland såväl medborgare som professionella, är föremål för aktiv forskning. Vid FPA:s forskningsseminarium berättas bland annat om undersökningar som gäller Mina Kanta-sidor.

Webbinarium ordnas tisdag 8 september kl. 12–16. Under dagen presenterar forskare de senaste forskningsresultaten om Kanta-tjänsterna medan Kanta-tjänsternas experter berättar om forskningsbehoven i fråga om Kanta.
 
Vid seminariet berättas bland annat om följande forskningsteman:

  • apotekskundernas erfarenheter av att använda Mina Kanta-sidor och av sidornas användbarhet
  • erfarenheter av införandet av Recepttjänsten i Finland
  • Kanta och läkemedelsregisterforskning.

Dessutom presenteras Kanta-tjänsternas 10-åriga historia fram till 2020. Anföranden hålls av företrädare för FPA, Östra Finlands universitet och THL. Seminariedeltagarna har också möjlighet att komma med förslag till vad det skulle behöva forskas om i samband med Kanta-tjänsterna.

Seminariet riktar sig till forskare, myndigheter, organisationer, experter på digitaliseringen inom social- och hälsovården samt övriga intresserade. 

Det lönar sig att boka in dagen i kalendern redan nu. Om du vill få materialet efter seminariet, anmäl dig till seminariet här senast fredag 4 september. 

Här kan du anmäla dig till seminariet. 

Mer information om seminariet läggs ut på Kela.fi:s webbplats (på finska).

Det finns också möjlighet att diskutera seminariet på Twitter med hashtaggen #Kantaseminaari.

Mer information för professionella: 

kanta@kanta.fi