Innehållspresentatör

Inloggningen på Kanta Extranätet förändras 29.1.2020

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 20.01.2020 Alla meddelanden

Katso-identifikationen ersätts med Suomi.fi-identifikation.

Anvisning till organisationer som använder Kanta Extranätet

Se till att var och en som använder Kanta Extranätet i organisationen har verktyg för stark autentisering, det vill säga

  • personliga bankkoder
  • mobilcertifikat eller
  • certifikatkort.

Utan de ovan nämnda autentiseringsverktygen går det inte att använda Kanta Extranätet efter övergången till Suomi.fi-identifikation.

I frågor som gäller inloggning på och användning av Extranätet samt Extranätets innehåll kan du kontakta Kanta-tjänsternas kundsupport kanta@kanta.fi.

FPA:s webbplats finns samlad information till användarna om övergången från Katso- till Suomi.fi-identifikation.

Mera information 

kanta@kanta.fi