Innehållspresentatör

Elektroniska läkarutlåtanden och -intyg kan ge märkbar klimatnytta

Meddelande Skrivet 31.05.2017 Alla meddelanden

Folkpensionsanstalten (FPA), Finans Finland, Trafiksäkerhetsverket (Trafi) och Social- och hälsovårdsministeriet har kommit överens om att digitalisera läkarutlåtanden och -intyg. Målet är att dra ned på koldioxidavtrycket och förbättra jämställdheten. Samtidigt blir hanteringen av intygen snabbare.

Hundratals hälsovårdsdokument förflyttas årligen mellan olika hälsovårdsenheter, FPA, Trafi och arbetspensions- och skadeförsäkringsbolag. Läkarutlåtanden och -intyg behövs exempelvis för att fatta beslut om förmåner, pensioner och ersättningar samt för att bevilja körkort. Än så länge finns uppgifterna oftast bara till pappers.

Digitaliseringen av läkarutlåtanden och -intyg är en av åtgärderna i en överenskommelse för hållbar utveckling mellan FPA, Finans Finland, Trafi och Social- och hälsovårdsministeriet. Huvudmålet är att minska koldioxidavtrycket. Dessutom vill man öka jämställdheten mellan kunder och effektivera hanteringen av dokument.

– Vi behöver samarbeta för att kunna pussla ihop processer och utveckla it-systemen. Samarbetet är grunden för ett fungerande partnerskap, konkreta klimatåtgärder och att kunna uppnå målen. Via överenskommelsen blir klimatfrågan, välfärd och nöjda kunder en del av digitaliseringen, konstaterar alla parter i överenskommelsen.

Snabbare dokumenthantering med automatisering

Enligt preliminära beräkningar kan digitaliseringen av läkarutlåtanden och -intyg ge olika fördelar. När dokumenthanteringen automatiseras sker allt snabbare: hanteringstiden minskar, överlappande arbete försvinner och hantering av pappersdokument och postning minskar. Då processerna blir effektivare, minskar klimateffekten och koldioxidavtrycket.

Kostnaderna för att förmedla läkarutlåtanden och -intyg minskar eftersom man sparar tid, hanteringen blir effektivare och man sparar på transporter och material. Samtidigt är kunderna nöjdare, alla sparar tid och möda då servicen är smidigare. Digitaliseringen av servicen ökar dessutom pålitligheten och servicen är tillgänglig oberoende av plats och tid.

För att kunna följa upp klimateffekterna kommer man att räkna ut klimateffekten av förmedlingen av läkarutlåtanden och -intyg. Man kommer att beakta utsläppen för arkivering, postning, papper och till exempel resor och arbetstid för alla samarbetspartner. Dessutom vill man se över om andra kriterier behöver beaktas i uppföljningen. Utredningen över klimateffekter och nyttor kommer att göras årligen.

Målet med överenskommelsen är att främja en klok och effektiv utveckling av service med tanke på miljö, klimat, välfärd och ekonomin. Samtidigt deltar man i klimattalkot. Då välfärdstjänsterna är bättre tillgängliga, ökar jämställdheten.

Mera information
www.fpa.fi/ansvarsfullhet