Innehållspresentatör

Konceptet med informationshantering inom läkemedelsbehandlingen har publicerats

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 06.07.2020 Alla meddelanden

Utvecklingen av den riksomfattande läkemedelslistan framskrider. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat ett koncept för informationshantering inom läkemedelsbehandlingen som beskriver målbilden, förutsättningarna och utvecklingsvägen för registrering och användning av läkemedelsbehandlingsuppgifter.

Den riksomfattande läkemedelslistan är en organisationsoberoende, uppdaterad lista över patientens eller klientens medicinering. Läkemedelslistan kommer att innehålla recept som förskrivits av yrkesutbildade personer samt uppgifter som medborgarna själva registrerat om de läkemedel de använder. 

Avsikten är att den riksomfattande läkemedelslistan ska ersätta separata regionala och systemspecifika läkemedelslistor. Detta minskar överlappande arbete för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och effektiviserar användningen av läkemedelsuppgifter vid informationsledning och beslutsfattande.

Utvecklingen av den riksomfattande läkemedelslistan fortsätter med beredningen av behövliga lagstiftningsändringar. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut i frågan hösten 2020. Arbetet med att utveckla läkemedelslistan är omfattande och fortsätter över flera regeringsperioder.

Mer information