Innehållspublicerare

MittKanta beviljades symbolen Selkeästi meille

Meddelande - Medborgare Skrivet 24.1.2024 Alla meddelanden

Den nationella webbtjänsten MittKanta förnyas och blir tillgängligare och lättare att använda. De som gjorde användartestningen för projektet Selkeästi meille (Begripligt för alla) testade det nya MittKanta och tjänsten beviljades symbolen Selkeästi meille.

De som gjorde användartestningen för projektet Selkeästi meille testade i november 2023 den nya Receptsidan i MittKanta. Testningen ordnades i samarbete med Aalto-universitetet. Testningen genomfördes av fyra testare och den leddes av en studerande vid Aalto-universitetet. Också utvecklare vid MittKanta följde testningen.

– Vi har i det nya MittKanta särskilt satsat på kognitiv tillgänglighet, det vill säga på att det ska vara så lätt som möjligt att använda webbtjänsten MittKanta och att det ska vara lätt att förstå den information man hittar där, berättar produktägare Minna Puolanmaa vid Kanta-tjänsterna.

Kehitysvammatuki 57 ry:s och Kehitysvammaliittos projekt Selkeästi meille beviljade symbolen till organisationer som förbinder sig till att främja kognitiv tillgänglighet. Symbolen signalerar att organisationen förhåller sig positivt till kognitiv tillgänglighet och att tjänsten har testats av användare med kognitiva utmaningar.

– Det är fint att vi har lyckats svara på tillgänglighetsutmaningarna i den nya versionen av MittKanta. Vi gläder oss mycket åt symbolen och den sporrar oss till att satsa på de här temana också i fortsättningen, tackar Puolanmaa.

Har du redan provat den nya versionen av MittKanta?
MittKanta förnyas stegvis från och med hösten 2023. Läs mer på sidan MittKanta förnyas.

Läs mer

OmaKannalle myönnettiin Selkeästi meille –tunnus (Selkeästi meille)

Vad betyder tillgänglighet i MittKanta?