Innehållspublicerare

Namnet på tjänsten Mina Kanta-sidor ändras – webbtjänsten är i fortsättningen MittKanta

Meddelande - Medborgare Skrivet 28.2.2023 Alla meddelanden

Namnet på webbtjänsten Mina Kanta-sidor får ett nytt, modernt skrivsätt, MittKanta. Namnet uppdateras på svenska, finska, engelska och samiska.

MittKanta är en webbtjänst där man kan se sina egna hälsouppgifter och recept. Nu uppdateras skrivsättet för MittKanta till ett mer modernt.

 – Det nya skrivsättet följer formen för namnen på andra tjänster som börjar med mitt. Språket och hur det används i samhället förändras. Tjänster som börjar med mitt- namnges vanligtvis enligt denna modell och vi följer med i förändringen. Kanta-ordet förblev en del av namnet även på andra språk än finska på grund av etablerad användning, berättar Minna Rantala, kommunikationschef för Kanta-tjänsterna vid FPA.

Införandet av det nya skrivsättet sker stegvis

Det uppdaterade namnet införs stegvis i tjänster och material i Kanta. De första ändringarna dyker upp på webbplatsen kanta.fi och i andra kommunikationskanaler från och med 28.2.

– Från och med nu använder vi det nya namnet på finska, svenska, engelska och samiska i allt nytt material. Det befintliga innehållet uppdateras småningom, förklarar Rantala.

Det nya namnet kommer att föras in i en del av materialet på de olika språken i samband med andra ändringar under året. På ingångssidan till MittKanta används det nya skrivsättet från och med mitten av mars, men i hela tjänsten först senare.

Användargränssnittet för MittKanta uppdateras

Användargränssnittet för MittKanta förnyas under 2023. Användbarheten blir bättre för tjänsten och det blir lättare att uträtta ärenden. Samtidigt uppdateras den visuella profilen. Uppdateringen drar nytta av tidigare genomförda användarundersökningar och respons från kunderna.

 – Vårt mål är att utveckla MittKanta till en mer användarvänlig och tillgänglig tjänst som är till nytta för oss alla, berättar Minna Puolanmaa, produktägare för MittKanta.

FPA utarbetar dessutom som bäst en utredning om att skapa en mobilapplikation för MittKanta. Användarnas behov och önskemål kartläggs med en webbenkät (lyyti.fi). En applikation skulle göra det smidigare att använda MittKanta med telefon och surfplatta.

Skrivsätt för MittKanta

OmaKanta (tidigare: Omakanta) – finska

MittKanta (tidigare: Mina Kanta-sidor) – svenska

MyKanta (tidigare: My Kanta Pages) – engelska

IežanKanta – nordsamiska

JieččânKanta – enaresamiska

JiijjânKanta – skoltsamiska

MittKanta i korthet
MittKanta är en riksomfattande webbtjänst för medborgare och en del av FPA:s Kanta-tjänster. I MittKanta ser var och en sina egna hälsouppgifter, såsom patientuppgifter, recept och laboratorieresultat som hälso- och sjukvården dokumenterat.
 
I MittKanta kan man också skicka en begäran om förnyelse av recept samt spara en vård- och organdonationsvilja. Från och med 2023 syns så småningom även uppgifter om socialservice i MittKanta.
 
Nästan alla finländare är bekanta med MittKanta: år 2022 hade tjänsten över 37 miljoner inloggningar och 3,5 miljoner personer använde tjänsten.
 
Inloggning i MittKanta sker på adressen kanta.fi. Inloggningen sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Uppdaterad 2.3.2023