Innehållspresentatör

10 år sedan Mina Kanta-sidor kom till – Kanta-tjänsternas jubileumsår startar

Meddelande - Medborgare Skrivet 20.05.2020 Alla meddelanden

I vår fyller Kanta-tjänsterna tio år. På ett årtionde har vi gått från handskrivna recept till en digital värld, som det redan skulle vara svårt att avstå från.

I dag kan var och en läsa sina diagnoser och recept eller sina laboratoriesvar hemma i soffan. Nu känns det som en självklarhet att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor, men det är bara tio år sedan man läste sina egna uppgifter i brev som kom på posten.

Nu använder över hälften av alla finländare Mina Kanta-sidor och antalet fortsätter att öka. Under coronaepidemin har de digitala tjänsterna i bästa fall minskat belastningen på telefonlinjerna och hälsovårdscentralerna.

– År 2010 besöktes Mina Kanta-sidor av 65 personer under maj månad. I vår har antalet besök per månad redan varit ända upp till 2,3 miljoner, berättar informationstjänstdirektör Marina Lindgren på FPA.

Det första elektroniska receptet skrevs i Åbo

Med hjälp av Kanta-tjänsterna rör sig uppgifterna oberoende av tid och plats, inte bara till soffan där hemma utan också mellan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och apoteken. Helheten är uppbyggd av flera olika tjänster.

Först infördes Mina Kanta-sidor och recepttjänsten. Finlands första elektroniska recept skrevs under en livesändning i Åbo 20.5.2010.

– Finland var ett av de första länderna som införde det elektroniska receptet och började bygga upp en enhetlig informationshantering inom social- och hälsovården i hela landet. Vi har också visat vägen för andra, säger Lindgren.

Nästa stora steg togs hösten 2012, när inte bara recept utan också patientuppgifter började sparas i Kanta-tjänsterna.

– Kulturförändringen har varit enorm för den professionella hälso- och sjukvårdspersonalen under de här åren, men tillsammans har vi åstadkommit mycket. För närvarande pågår arbetet med att ta med uppgifter från socialvården, och i framtiden kommer också dessa att visas på Mina Kanta-sidor.

Mina Kanta-sidor upplevs som en grundläggande rättighet

Under årens lopp har finländarna tagit till sig Mina Kanta-sidor som en del av sin vardag. Mina Kanta-sidor utvecklas också kontinuerligt utifrån medborgarnas önskemål.

– Av responsen framgår det tydligt att Mina Kanta-sidor redan upplevs som en grundläggande rättighet. Det skulle redan vara svårt att vara utan dem. Mina Kanta-sidor har också fört med sig ett nytt kommunikationssätt mellan den yrkesutbildade personalen och kunderna, och har sporrat till att anteckna patientuppgifterna tydligare, beskriver Outi Lehtokari, som är specialsakkunnig vid FPA:s Kanta-tjänster.

Kanta-tjänsterna utvecklas med kunden i fokus

En framtidsvision för Kanta-tjänsterna är att stödja individens egen aktivitet och därmed också underlätta social- och hälsovårdens arbete.

– I framtiden kan Mina Kanta-sidor på många sätt vara ett stöd när medborgarna tar hand om sitt eget välbefinnande. Via Mina Kanta-sidor skulle man kunna be om råd och anvisningar samt få påminnelser om sådant som gäller den egna hälsan. Som exempel skulle den som så vill kunna ge en yrkesutbildad person tillgång till data som samlats in via ett aktivitetsarmband, säger Lindgren.

Kanta-tjänsternas grundläggande uppgift kvarstår även i fortsättningen. Miljontals patient- och klientuppgifter överförs varje dag från en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården till en annan på ett informationssäkert sätt, vilket därmed bidrar till att trygga vårdens och tjänsternas kvalitet.

Inom de närmaste åren ökar den internationella informationsförmedlingen i Europa. För närvarande kan man med ett finskt recept ta ut läkemedel i Estland och Kroatien och snart även i Portugal. Längre fram kommer fler länder att gå med. I framtiden kan det också införas ett europeiskt patientsammandrag, med vars hjälp läkaren ser basuppgifter om den patient han vårdar.

Mer information till medborgarna:

asiakaspalvelu@kanta.fi

Mer information till den professionella social- och hälsovårdspersonalen:

kanta@kanta.fi