Innehållspresentatör

Uppdateringsbegäran till systemleverantörerna: nya koder för coronaviruset

Meddelande - Utvecklare Skrivet 09.04.2020 Alla meddelanden

Dokumentationen av coronavirussmitta kräver att kodverken i patientdatasystemen är uppdaterade. FPA ber systemleverantörerna uppdatera de senaste ändringarna med det snaraste.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat koderna för bland annat dokumentation av coronavirusdiagnoser. I sjukdomsklassifikationen ICD-10 har koder för påvisad och misstänkt diagnos lagts till, samt koder som kan tas i bruk med kort varsel vid epidemier.

Med tanke på uppföljningen av coronavirusepidemin är det viktigt att använda uppdaterade klassifikationer. För att uppföljningsuppgifterna ska vara tillförlitliga måste de dokumenteras på ett enhetligt sätt.  

Anvisningar om uppdateringar av kodverken gavs också vid samarbetsmötet för leverantörer 1.4.2020. 

Mer information: