Innehållspublicerare

Recepttjänstens förfrågan till social- och hälsovårdsorganisationernas dataskyddsombud och självständiga yrkesutövare har publicerats

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 17.1.2023 Alla meddelanden

FPA:s Kanta-tjänster utarbetar i samarbete med dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd en dataskyddsförfrågan för Recepttjänsten.

Dataskyddsförfrågan ger oss en tydligare helhetsbild över hur dataskyddsarbetet genomförs inom social- och hälsovårdsbranschen. Resultaten från förfrågan utnyttjas också då anvisningar om dataskyddslagstiftningen utarbetas och i handledningsarbetet.

Dessutom får Kanta-tjänsterna en allmän bild över hur apoteken, tjänsteproducenterna inom social- och hälsovården och de självständiga yrkesutövarna behandlar receptuppgifter.

Samtidigt som kundorganisationerna besvarar förfrågan kan de bedöma hur dataskyddsprinciperna realiseras i den egna verksamheten.

Att svara på förfrågan

En länk till förfrågan har skickats via e-post till dataskyddsombuden hos tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården samt apoteken och till självständiga yrkesutövare som har en dataskyddsombudsroll i kundregistret för Kanta-tjänsterna.

Om du inte har fått förfrågan via e-post, vänligen kontakta oss på kanta@kanta.fi så att vi kan skicka en förfrågan till dig.

Förfrågan kan besvaras elektroniskt på finska eller svenska. Svarstiden löper fram till den 10 februari 2023.

FPA skickar med stöd av 4 och 14 § i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021) och 18 och 24 § i lagen om elektroniska recept (61/2007) den digitala förfrågan till kundorganisationerna.

Ytterligare uppgifter