Innehållspublicerare

null Elektroniska recept utomlands - turistens checklista

Elektroniska recept utomlands - turistens checklista

Meddelande - Medborgare Skrivet 18.10.2019 Alla meddelanden

Nuförtiden kan man köpa läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i estniska och kroatiska apotek. Har du planerat att utnyttja tjänsten? Läs anvisningen om hur det händer helt sonika.

Då ett finländskt elektroniskt recept kan användas i ett apotek i ett annat EU-land, kan du till exempel under en semester eller en längre vistelse vid behov köpa läkemedel på ett lokalt apotek utan läkarbesök. 

Utländska apotek kan inte se dina recept utan ditt samtycke. Samtycket ges på förhand i tjänsten Mina Kanta-sidor. Du kan själv välja åt vilka länder du ger ditt samtycke. Du kan även återkalla ditt samtycke när som helst.

För att köpa läkemedel måste du styrka din identitet med en officiell identitetshandling. Ta med dig ditt pass eller ditt ID-kort till apoteket.

Figur: Elektroniska recept utomlands - turistens checklista

Vilka läkemedel kan jag köpa?

Det finns vissa begränsningar för expedition av elektroniska recept. De vanligaste receptläkemedlen kan du köpa, men du kan till exempel inte köpa läkemedel som verkar på centrala nervsystemet och som innehåller narkotika på utländska apotek. Alla begränsningar som gäller elektroniska recept finns på sidan Receptbelagda läkemedel utomlands.

Ett finländskt recept garanterar inte att man får ett visst läkemedel på apoteket i ett annat land eftersom alla läkemedel inte nödvändigtvis finns i alla länder. Observera också, att läkemedelsutbyte utomlands kan ske enligt andra principer än i Finland, och de tillgängliga läkemedelspreparaten kan variera i fråga om namn och förpackningsstorlek.

På utländska apotek får man inte FPA:s direktersättning, utan du behöver först betala själv hela priset för läkemedlet. Ansökan om FPA-ersättning gör du senare. Därför lönar det sig att spara kvittot och läkemedelsförpackningen. Tills vidare kan du köpa läkemedel bara för dig själv.

Tjänsten expanderar stegvis även till andra EU-länder, och i framtiden är det också möjligt att köpa läkemedel med ett europeiskt elektroniskt recept i Finland. 

Mer information

Min hälsa @ EU-logo. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.