Innehållspresentatör

Dina hälsouppgifter lagras på Mina Kanta-sidor

Meddelande - Medborgare Skrivet 05.07.2017 Alla meddelanden

På Mina Kanta-sidor samlas uppgifter om ditt personliga hälsotillstånd från många olika källor. Mina Kanta-sidor är därför en lättillgänglig personlig hälsohistoria för de senaste åren.

På Mina Kanta-sidor samlas uppgifter om ditt hälsotillstånd från flera källor. I framtiden innehåller tjänsten hälsouppgifter från din hela levnadstid, från tidig barndom till vuxen ålder. Redan nu ger Mina Kanta-sidor en unik inblick i din personliga hälsohistoria.

Där finns bland annat anteckningarna från skolhälsovården och uppgifterna från hälsoundersökningen som gjordes när du avtjänade värnplikten. Där hittar du också anteckningarna från hälsoundersökningen när du tog körkort, och uppgifterna från årskontrollerna inom företagshälsovården lagras likaså i Mina Kanta-tjänsten.

Det är inte många av oss som helt undgår sjukdomar, även om du skulle ha turen att höra till dem som för det mesta är friska. Du kan vara lugn: På Mina Kanta-sidor hittar du också dina recept samt uppgifter om laboratorie- och röntgenundersökningar. På Mina Kanta-sidor kan du också fylla i en organdonationsvilja eller ett livstestamente.

Det man lär sig som ung sitter i hela livet. Också minderåriga kan se sina personliga hälsouppgifter som förts in på Mina Kanta-sidor och lagrats i informationsbanken från och med 1.8.2016. Och när du fyller 18 år ser du automatiskt också uppgifter som lagrats före 1.8.2016.

Alla som använder Mina Kanta-sidor loggar enkelt in med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt ID-kort.

Läs mer

Mina Kanta-sidor