Innehållspresentatör

Frågetimmar för informationssystemleverantörer startar i maj

Meddelande - Utvecklare Skrivet 03.05.2017 Alla meddelanden

Tema: Fas I av Klientdataarkivet för socialvården – stöd för utveckling av informationssystem

Frågetimmarna som riktar sig till informationssystemleverantörer startar i maj. Frågetimmarna kommer att ordnas regelbundet och vid dem går man igenom frågor som rör specifikationer, systemutveckling och arkivanslutningar. Av de behandlade frågorna och svaren görs ett sammandrag som läggs ut på kanta.fi.
 
Frågor till frågetimmen ska skickas till kantakehitys@kanta.fi en vecka före frågetimmen och förses med rubriken "Sos-kyselytunti xx.xx.2017 - <lisäotsikko tarvittaessa>".

Tidsschemat

Frågetimme för datasystemleverantörer

  • on 17.5.2017 kl. 13–15
  • frågor till frågetimmen ska lämnas in senast ti 9.5.2017

Frågetimme för datasystemleverantörer

  • on 23.8.2017 kl. 13–15
  • frågor till frågetimmen ska lämnas in senast ti 15.8.2017

Frågetimme för datasystemleverantörer

  • on 11.10.2017 kl. 13–15
  • frågor till frågetimmen ska lämnas in senast ti 3.10.2017

Frågetimme för datasystemleverantörer

  • on 13.12.2017 kl. 13–15
  • frågor till frågetimmen ska lämnas in senast ti 5.12.2017

Du kan anmäla dig till sändlistan för frågetimmarna via e-post till kantakehitys@kanta.fi, skriv som rubrik "Sos-kyselytunti  - ilmoittautuminen". Frågetimmarna ordnas som Skype-möten och separat inbjudan till dem skickas ut.

Mer information 

kantakehitys@kanta.fi