Innehållspresentatör

Undersökningsresultat publicerat: Användarna av Mina Kanta-sidor är ytterst nöjda med tjänsten

Meddelande - Medborgare Skrivet 04.11.2016 Alla meddelanden

Östra Finlands universitet har publicerat den första vetenskapliga undersökningen om Mina Kanta-sidor: hur kända sidorna är, hur de används och erfarenheter i samband med användningen. Undersökningen ingår i ett projekt vid institutionen för farmaci vid Östra Finlands universitet, där man undersöker hur införandet av elektroniska recept påverkat förskrivningen och expedieringen av läkemedel samt medicineringssäkerheten.

Av undersökningen framgår att Mina Kanta-sidor var bäst kända bland ungdomar, välutbildade, personer som regelbundet använder receptbelagda mediciner och kunder som hade fått tillräcklig information om det elektroniska receptet.

Enligt forskningsgruppens ledare professor Riitta Ahonen: ”Användarna av tjänsten är ytterst nöjda, men en stor del av alla läkemedelsanvändare använder ännu inte tjänsten eller vill inte använda den. Internationellt sett är Mina Kanta-sidor unika, likadana riksomfattande webbtjänster finns nästan ingenstans.”

Av Mina Kanta-sidors användare upplevde 97 % att det är enkelt och bekvämt att logga in på tjänsten. Sidvyn ansågs vara tydlig och begriplig. Majoriteten eller 94 % tyckte att man får en bra överblick av sin egen medicinering på Mina Kanta-sidor. 93 % upplevde att det är lätt att se i tjänsten hur mycket outtagen medicin det finns kvar på receptet och 81 % tyckte att det är lätt att kolla på Mina Kanta-sidor om receptet har förnyats.

Undersökningen gjordes på 18 apotek runt om i landet hösten 2015. Det är fråga om en enkätundersökning och svarsprocenten var 44.

Undersökningen har publicerats i tidskriften International Journal of Medical Informatics.  Läs hela publikationen (på engelska).

Mer information

Universitetsforskare Johanna Timonen, tfn 040 8393153, Johanna.Timonen (a) uef.fi

Professor Riitta Ahonen, tfn 050 3637902, Riitta.Ahonen (a) uef.fi