Innehållspresentatör

Påverka de tekniska specifikationerna för Patientdataarkivet – kommenteringen har börjat

Meddelande - Utvecklare Skrivet 08.06.2020 Alla meddelanden

De tekniska specifikationerna för Patientdataarkivet har nått översynsskedet. Kommentarer kan ges fram till 31.7.2020. 

Dokument som ingår i specifikationspaketet som läggs ut för granskning

  • Medical Records: nya tjänsteanrop (PPA, PPB och PPC) och förändringar i köpta tjänster
  • CDA R2 Header (minor-versionen) och tabellen Asiakirjojen kuvailutiedot: förändringar i köpta tjänster
  • PTA användningsfall som gäller gränssnittet: nya tjänsteanrop (PPA, PPB och PPC) och förändringar i köpta tjänster
  • Exempelmeddelanden.

Funktionella specifikationer   och den nya blanketten Fullmakt för köpta tjänster

THL har publicerat Patientdataarkivets funktionalitetskrav på social- och hälsovårdens informationssystem v 1.3 1.6.2020.

Blanketten Osva2 som används i köptjänstlösningen behandlas i THL:s Kodtjänstgrupp 10.6.2020 och publiceras därefter i den Nationella Kodtjänsten.

Tidsschema och genomgång

Kommentarer ombeds senast 31.7.2020 till adressen kantakehitys@kanta.fi

Onsdag 17.6 klockan 13-14 ordnas genomgång av specifikationerna samt frågetimme, anmälan senast måndag 15.6. 

Materialet och mötena är endast finskspråkiga.