Innehållspublicerare

null Valideringstjänsten blir molnbaserad 1.2.2017

Valideringstjänsten blir molnbaserad 1.2.2017

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 18.01.2017 Alla meddelanden

Den tekniska miljön för Kanta-valideringstjänsten överförs från och med februari 2017 till en molntjänst som tillhandahålls av IHE-Europe AISBL.

Användningen av tjänsten kan fortsätta precis som tidigare, eftersom alla testhandlingar som validerats i den nuvarande tjänsten och användarkoderna migreras som sådana från den gamla miljön till den nya molnbaserade miljön.

 IHE-organisationen har utvecklat den testplattform (Gazelle EVSClient) som används i tjänsten, vilket innebär att de senaste uppdateringarna av tjänsten och supporten hädanefter är ännu bättre tillgängliga. I samband med övergången till den nya plattformen uppdateras tjänstebeskrivningen och bruksanvisningen, och precis som tidigare kommer man till dem via länkar på tjänstens ingångssida.

I fortsättningen kan man registrera sig som ny användare av tjänsten via en länk på tjänstens ingångssida i stället för det tidigare e-postförfarandet. Tjänsten kan också användas utan registrering.  

Kanta-tjänsterna tillhandahåller den webbläsarbaserade valideringstjänsten HL7 CDA R2 för validering av testhandlingar. Valideringstjänsten finns på adressen https://validointipalvelu.kanta.fi. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för alla som deltar i Kanta-tjänsternas testning. Tjänsten innehåller valideringsregler för HL7 CDA R2-handlingar producerade av patientdatasystemet för Patientdataarkivets och det elektroniska receptets del. Det rekommenderas särskilt att utnyttja den här tjänsten före anslutningen till den egentliga Kanta-kundtesttjänsten, så att fel i handlingarna kan gallras bort redan i ett tidigt skede.