Innehållspublicerare

null Estniska medborgare kan nu ta ut läkemedel i Finland med ett elektroniskt recept från sitt hemland

Estniska medborgare kan nu ta ut läkemedel i Finland med ett elektroniskt recept från sitt hemland

Meddelande - Medborgare Skrivet 01.06.2020 Alla meddelanden

Estland är det första land vars medborgare kan ta ut läkemedel i Finland med ett elektroniskt recept som utfärdats i deras eget hemland. Efter hand blir det här möjligt också i flera andra europeiska länder.

Estniska elektroniska recept fungerar på alla apotek i Finland. För att få ut läkemedel ska man själv besöka apoteket, och med sig behöver man ett identitetsbevis med foto. 

– I Finland finns det också för närvarande estniska medborgare som till exempel jobbar här och kan ha behov av att använda recept som utfärdats i deras eget hemland, säger Sini Palo, som är kundrelationsansvarig på FPA:s Kanta-tjänster. När det igen går att resa normalt mellan länderna kommer esterna att ha nytta av tjänsten i ännu större utsträckning. 

Med ett finskt elektroniskt recept har det sedan i fjol gått att ta ut läkemedel i Estland och Kroatien. 

Också för närvarande tas läkemedel så gott som dagligen ut i Estland med finska recept. Innan gränserna stängdes var antalet cirka 20 per dag, säger Sini Palo. 

Begränsningar för att säkerställa läkemedelssäkerheten 

I Finland går det inte att med ett estniskt recept ta ut narkotika eller vissa läkemedel som huvudsakligen påverkar det centrala nervsystemet. Apoteket expedierar läkemedlen i enlighet med finsk lag.

Det elektroniska europeiska receptet utvidgas efter hand

Nu finns det intresse för tjänsten i flera europeiska länder. Införande av tjänsten förbereds för närvarande i Portugal, Sverige, Polen, Irland och Tjeckien. Varje land bestämmer själv om tidsschemat för när de tar i bruk tjänsten. 

Mer information

Inköp av läkemedel med utländskt recept

Läkemedel och recept med på utlandsresan

Kundtjänst för medborgarna: asiakaspalvelu@kanta.fi
Mer information för yrkesutbildade personer: kanta@kanta.fi