Innehållspublicerare

null BRC:s aktivkortavtal göras i fortsättningen elektroniskt

BRC:s aktivkortavtal göras i fortsättningen elektroniskt

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 13.02.2017 Alla meddelanden

BRC tar i bruk e-tjänster under februari. Via e-tjänsterna kan man i fortsättningen ingå avtal för att beställa kort, ansöka om servicecertifikat och beställa testkort. Anvisningar om tjänsten och adressen till den publiceras i Eevertti 13.2.2017.

Till följd av ändringen tas kund- och registreringsavtalen för BRC:s aktivkort bort i Kanta-tjänsternas Extranät. Bilagorna finns kvar tills vidare.

Läs BRC:S hela meddelande