Innehållspresentatör

År 2017: 61,4 miljoner läkemedelsexpedieringar – 80 förfrågningar om logguppgifter

Elektroniska recept har gjorts upp sedan 2010. Under 2017 gjordes det upp 31,9 miljoner recept, och utifrån dessa gjordes 61,4 miljoner läkemedelsexpedieringar. Under 2017 fick FPA:s Kanta-tjänster cirka 80 begäranden om logguppgifter från Receptcentret.

I förhållande till antalet uppgjorda och expedierade recept har FPA fått ytterst få begäranden om logguppgifter. I fjol fick FPA inga anmälningar om missbruk av uppgifter som lagrats i Receptcentret. Som registeransvarig förutsätter FPA att verksamhetsenheter för social- och hälsovård, självständiga yrkesutövare och apotek som anslutit sig till Recepttjänsten anmäler eventuella eller konstaterade fall av missbruk.

Enligt lag (personuppgiftslagen och lagen om elektroniska recept) har patienten rätt att

  • kontrollera uppgifter som lagrats om honom eller henne i Receptcentret
  • yrka att felaktiga uppgifter ska rättas
  • få veta vem som har behandlat eller haft åtkomst till hans eller hennes receptuppgifter.

Det finns två sätt att få veta vid vilken verksamhetsenhet för social- och hälsovård eller vid vilket apotek receptuppgifter har behandlats. Patienten kan kontrollera saken via Mina Kanta-sidor (www.omakanta.fi) eller lämna en begäran om logguppgifter till FPA. Om patienten efter att ha fått logguppgifterna anser att uppgifter om hans eller hennes recept har behandlats utan grund, kan patienten begära en utredning om saken av det apotek eller den verksamhetsenhet för social- eller hälsovård där den eventuella ogrundade behandlingen av receptuppgifter har skett.

Genom att lämna en begäran till FPA om logguppgifter från Receptcentret får patienten också veta vilka personer som har haft åtkomst till och behandlat uppgifterna om hans eller hennes recept. Begäran om logguppgifter från Receptcentret görs skriftligen med FPA:s officiella blanketter, som finns att få på hälso- och sjukvårdsenheterna, apoteken och FPA:s byråer. Patienten har dock inte rätt att få logguppgifter, om den som lämnar ut logguppgifter vet att utlämnandet av logguppgifterna kan medföra allvarlig fara för patientens hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter.

Begäran om logguppgifter om hälsouppgifter görs till den dataskyddsansvariga vid den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård där uppgifterna har behandlats. Klienten kan begära en utredning av hur uppgifterna har använts samt logguppgifter om de personer som har haft åtkomst till och behandlat hans eller hennes uppgifter.

Mer information