Innehållspresentatör

Den årliga dataskyddsenkäten om elektroniska recept har publicerats

Meddelande Skrivet 16.01.2017 Alla meddelanden

Den årliga dataskyddsenkäten om elektroniska recept görs i samarbete med Dataombudsmannens byrå.

Enkäten görs som en Webropol-enkät. Du kan besvara enkäten på finska eller svenska.

En länk till enkäten har 16.1.2017 skickats via e-post till den dataskyddsansvariga som organisationen meddelat via Kanta-tjänsternas Extranät. Svarstiden går ut 3.2.2017.

De verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och socialvården samt apotek som anslutit sig till tjänsten eRecept är skyldiga att följa och övervaka behandlingen av Receptcentrets uppgifter i sin egen organisation. Anvisningar om uppföljningen och övervakningen finns på Extranätet. De finns i avdelningen Dataskydd under namnet Anvisningar för organisationer om övervakning av eRecept (eReseptin valvontaohje organisaatioille).

Som ett led i uppföljningen ska organisationer som anslutit sig till tjänsten eRecept årligen lämna en utredning om hur organisationen övervakat behandlingen av Receptcentrets uppgifter samt om andra frågor som rör datasäkerhet och dataskydd i samband med elektroniska recept.

Enkätresultaten ger FPA och Dataombudsmannens byrå värdefull information om läget i fråga om dataskyddet och om hur den dataskyddsansvarigas uppgifter sköts inom social- och hälsovårdssektorn. På det här sättet kan uppföljningen och övervakningen av behandlingen av uppgifter samt de allmänna dataskyddsanvisningarna utvecklas.

Frågor och respons kan skickas via e-post till asiakaspalvelu@kanta.fi