Innehållspresentatör

Webbrecept behändigt, till exempel ute på bryggan: Kelain avsett för privat bruk och självständiga yrkesutövare

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 02.05.2017 Alla meddelanden

Kelain är genom SHM:s, THL:s och FPA:s gemensamma beslut tänkt som ett verktyg för läkare och tandläkare. Dessutom erbjuds självständiga yrkesutövare möjlighet att använda tjänsten.

På grund av det svaga intresset kommer Kelain därmed tillsvidare inte att erbjudas för organisationsbruk till små privata serviceproducenter inom social- och hälsovården.

Bland läkare är Kelain ett populärt verktyg för privat bruk. Hittills har redan cirka 12 000 läkare eller tandläkare börjat använda Kelain och gjort upp cirka 125 000 recept. Tjänsten har varit i bruk cirka 7 månader.

Läkare har med stöd av sina yrkesrättigheter rätt att skriva recept för privat bruk. Då är tjänsten kostnadsfri. Yrkesutövare debiteras en avgift för användningen av Kelain.

Man får tillträde till tjänsten genom att logga in på adressen www.kelain.fi. Tillträde kräver yrkeskort (certifikatkort) för läkare eller tandläkare.

Läs mer om Kelain
Anvisning för ibruktagande av Kelain
Kelain-bruksanvisningar