Innehållspresentatör

Vårdnadshavares möjligheter att hantera ärenden på sitt minderåriga barns vägnar utvidgas – förutsätter ändringar i social- och hälsovårdsorganisationer

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 13.12.2019 Alla meddelanden

Att utvidga möjligheten att uträtta ärenden på en annan persons vägnar via Mina Kanta-sidorna, från tidigare gräns under 10-åringar till att omfatta alla minderåriga, förutsätter att yrkespersonerna i patientdatasystemen registrerar ifall en minderårigs uppgifter kan utlämnas till vårdnadshavarna.

Ändringen i registreringssättet förutsätter ändringar i patientdatasystemen och sker gradvis från och med början nästa år.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger anvisningar åt yrkespersoner inom hälso- och sjukvården gällande ändringen i handlingssättet och registreringspraxis. 

Mer information: