Innehållspresentatör

Över 11 000 läkare eller tandläkare har redan börjat använda Kelain

Meddelande Skrivet 07.04.2017 Alla meddelanden

Tjänsten Kelain togs i bruk hösten 2016. I den första fasen är Kelain avsedd för läkares och tandläkares privata bruk och för självständiga yrkesutövare.

Man får tillträde till tjänsten genom att logga in på adressen www.kelain.fi. Tillträde kräver yrkeskort för läkare eller tandläkare.

Hittills har redan över 11 000 läkare eller tandläkare redan börjat använda Kelain och gjort upp över 100 000 recept. I privat bruk är användningen av Kelain avgiftsfri, men för yrkesutövare och organisationer är tjänsten avgiftsbelagd.

Läkarförbundet har kostnadsfritt delat ut kortläsare till sina medlemmar. Kortläsaren behövs när man använder Kelain.

- Största delen av våra medlemmar har redan beställt en kortläsare och de kan fortfarande beställas från oss, säger Lauri Vuorenkoski, som är sakkunnig på Läkarförbundet.

Sommaren 2017 kan Kelain också användas av organisationer. Då kan också små privata tjänsteleverantörer inom social- och hälsovården börja använda Kelain. Det ska också bli möjligt för organisationer och självständiga yrkesutövare att ta emot begäranden om förnyelse.

Kontrollera vilka krav som gäller för Kelain

Om läkare eller tandläkare har problem med att ta i bruk och använda Kelain lönar det sig alltid att läsa anvisningen om ibruktagande och bruksanvisningarna på kanta.fi.

- Våra kunder kan kontrollera på vår testsida (endast på finska) om deras egen dator uppfyller kraven för Kelain. På sidan får man bland annat reda på om operativsystemet och webbläsaren finns med bland de program som stöds, och man kan också testa hur kortläsarprogrammet fungerar med Kelain, säger Sini Palo, som ansvarar för kundrelationer på FPA:s Kanta-tjänster.

Läs mer om Kelain