Anslutningspunkt och teleförbindelse

Anslutningspunkt och teleförbindelse

Informationssystemet hos en tjänstetillhandahållare som använder Kanta-tjänster ansluts till Kanta-tjänsterna via en Kanta-anslutningspunkt. Den organisation som administrerar anslutningspunkten ska anmäla uppgifterna om anslutningspunkten till Kanta-tjänsterna.

Varje tjänstetillhandahållare som använder Kanta-tjänster ska ha minst en Kanta-anslutningspunkt. Med anslutningspunkt avses den punkt i telekommunikationen där informationssystemet hos en tjänstetillhandahållare som infört en Kanta-tjänst ansluts till Kanta-tjänsterna. Läs mer i sidan Tekniska anslutningsmodeller.

I Kanta-förmedlarens anslutningspunkt ska en förmedlingsservice som är certifierad för användning av Kanta-tjänster eller ett certifierat informationssystem av klass A användas. Läs mer i anvisningen THL 3/2015: Certifiering av Kanta-förmedlingsservice samt Kanta-förmedlare (pdf).

Servercertifikat

I Kanta-anslutningspunkter som används för produktion har ett servercertifikat som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tid. BRC) installerats. Med certifikatets hjälp kan den som utnyttjar tjänsten försäkra sig om att tjänsteleverantören är äkta. Servercertifikaten ger också möjlighet att kryptera telekommunikationen mellan servern och dess användare. Mer information finns på sidan Servicecertifikat på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats (dvv.fi). 

Anmälan av uppgifter om en ny anslutningspunkt till Kanta-tjänsterna

Den organisation som administrerar anslutningspunkten ska anmäla uppgifterna om anslutningspunkten till Kanta. Uppgifterna anmäls med Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkt (pdf).

Den organisation som administrerar anslutningspunkten är den aktör (tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården eller Kanta-förmedlare) som ansvarar för utförandet av anslutningspunkten och ansöker om servercertifikat för anslutningspunkten. 

Kanta-tjänsterna måste få uppgifterna om anslutningspunkten innan den tjänstetillhandahållare som inför Kanta-tjänster kan ansluta sig till tjänsten via anslutningspunkten i fråga.

Anslutningspunktens teleförbindelse

I anslutningspunkten ska i första hand en teleförbindelse via ett privat nät användas för att garantera tjänstens tillgänglighet och kvalitet. Den organisation som administrerar anslutningspunkten anmäler vilka teleförbindelser som används i anslutningspunkten, i samband med att den nya anslutningspunkten anmäls till Kanta-tjänsten med Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkt (pdf).

Ändring av uppgifter om anslutningspunkten

Exempel på förändringssituationer som gäller anslutningspunkten

  • en ny anslutningspunkt tas i bruk
  • anslutningspunktens OID byts ut
  • anslutningspunktens teleförbindelser förändras.

Den organisation som administrerar anslutningspunkten anmäler ändringar av anslutningspunkten eller dess teleförbindelser till Kanta-tjänsten med Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkt eller genom att kontakta Kanta-tjänsterna via e-post kanta@kanta.fi

Om en ändring av anslutningspunkten påverkar användningen av Kanta-tjänster hos tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården (t.ex. om anslutningspunktens OID ändras eller om URL-adressen för tjänsten Begäran om receptförnyelse ändras), ska man ta kontakt med Kanta-tjänsternas support kanta@kanta.fi angående ändringen.
 

Sidan har uppdaterats 20.6.2022