Kanta-anslutningspunkten och teleförbindelse

Kanta-anslutningspunkten och teleförbindelse

Informationssystemet hos tjänstetillhandahållare som använder Kanta-tjänsterna ansluts sig till Kanta-tjänsterna via Kanta-anslutningspunkten. Den organisation som administrerar anslutningspunkten ska rapportera uppgifterna om anslutningspunkten till Kanta-tjänsterna.

Varje tjänstetillhandahållare som använder Kanta-tjänsterna har minst en anslutningspunkt till sitt förfogande. Med anslutningspunkt avses den punkt i teleförbindelsen från vilken informationssystemet hos den tjänstetillhandahållare som har tagit i bruk Kanta-tjänsten ansluts till Kanta-tjänsterna. Läs mer på sidan Tekniska anslutningsmodeller till Kanta-tjänsterna.

Anslutningspunkt

Anslutningspunkten ska inrättas med ett system som godkänts av Valvira, och som i enlighet med THL:s föreskrift 4/2021 (thl.fi) kan var en tjänst för förmedling av kunduppgifter som hör till klass A1 eller ett informationssystem som hör till klass A2 eller A3 och ansluts till Kanta-tjänsterna.

Vid en Kanta-anslutningspunkt i produktionsdrift installeras ett servercertifikat som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi). Med certifikatets hjälp kan användaren av webbtjänsten försäkra sig om att tjänsteleverantören är äkta. Servercertifikat gör det också möjligt att kryptera kommunikationen mellan servern och användaren.

Den organisation som administrerar anslutningspunkten ska rapportera uppgifterna om anslutningspunkten till Kanta-tjänsterna. Uppgifterna anges på blanketten Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkt (pdf).

De adresser och koder för parter i meddelandetrafiken i Kanta-tjänsternas produktionsmiljöer som behövs då en ny anslutningspunkt inrättas kan vid behov begäras på adressen kanta@kanta.fi.

Uppgifterna om anslutningspunkten ska ha lagts till i Kanta-tjänsterna innan den tjänstetillhandahållare som tar i bruk Kanta-tjänsterna ansluter sig till tjänsten med hjälp av denna anslutningspunkt.

Teleförbindelser

För att tillgången till och kvaliteten på tjänsten ska vara garanterad ska anslutningspunkten ha teleförbindelse till ett privat nät. Då den organisation som administrerar anslutningspunkten anmäler den nya anslutningspunkten på blanketten Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkt (pdf) ska den också meddela vilka teleförbindelser som används vid anslutningspunkten.

Det är möjligt att genom förbindelsetest försäkra sig om att teleförbindelserna fungerar mellan Kanta-tjänsterna och Kanta-anslutningspunkten. Det är möjligt att testa förbindelsen efter att den organisation som administrerar anslutningspunkten har meddelat uppgifter om anslutningspunkten till Kanta-tjänsterna och har fått bekräftelse på att de åtkomster som teleförbindelserna kräver är klara. Anvisningar för förbindelsetest kan begäras på adressen kanta@kanta.fi.

Ändringssituationer

Ändringssituationer kan vara till exempel byte av OID eller ändringar i teleförbindelserna vid anslutningspunkten.

Den organisation som administrerar anslutningspunkten ska meddela Kanta-tjänsterna ändringar vid anslutningspunkten eller i teleförbindelserna för anslutningspunkten med Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkt (pdf) eller via e-post på adressen kanta@kanta.fi.

Om den ändring som görs vid anslutningspunkten påverkar användningen av Kanta-tjänsterna för tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården (till exempel ändring av anslutningspunktens OID), ska organisationen kontakta Kanta-tjänsternas support kanta@kanta.fi.

Sidan har uppdaterats 11.4.2023