Arkivariens användargränssnitt

Arkivariens användargränssnitt

Via Arkivariens användargränssnitt behandlas uppgifter som den egna organisationen sparat i Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Vi uppdaterar som bäst innehållet på denna sida.

Via användargränssnittet kan man söka, granska och jämföra handlingar och deras metadata. Alla handlingstyper som går att granska kan dessutom makuleras via Arkivariens användargränssnitt, om det inte finns något annat sätt att rätta felaktiga uppgifter.

Huvudregeln är att arkivarien endast har rätt att behandla uppgifter som finns i den egna organisationens register:

  • patient- och klienthandlingar som producerats inom den personuppgiftsansvariges egen verksamhet efter anslutningen till arkivet
  • handlingar som någon annan tjänsteproducent arkiverat i den personuppgiftsansvariges register i en köptjänstsituation
  • uppgifter som arkiverats i den personuppgiftsansvariges register med hjälp av tjänsten Arkivering av gamla patientuppgifter.

Kanta-information och viljeyttringar som sparats i viljeyttringstjänsten visas inte i arkivariens användargränssnitt.

Åtkomsträttigheter och inloggning

Åtkomsträtt till användargränssnittet har en person som på Kanta Extranätet utsetts till organisationens arkivarie. Arkivarierna kan emellertid också vara fler än en, och en och samma person kan vara arkivarie för flera personuppgiftsansvariga. Personerna identifierar sig i Arkivariens användargränssnitt med certifikatkort från MDB (f.d. BRC).

Personerna loggar in i Arkivariens användargränssnitt med certifikatkort och kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client, som kan laddas ned via MDB:s webbtjänst (dvv.fi).

Internetadressen till Arkivariens användargränssnitt meddelas via e-post till den administrativa kontaktperson som anmälts på Kanta Extranätet, när aktören godkänns som användare av Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Bekanta dig med utbildningsinspelningarna om Arkivariens användargränssnitt

Utbildningsinspelningarna om Arkivariens användargränssnitt riktar sig till professionell social- och hälsovårdspersonal. Du får lära dig mer om användargränssnittet och dess funktioner, bland annat hur man gör sökningar och makulerar handlingar. I inspelningen för hälso- och sjukvården får du också lära dig hur man med hjälp av användargränssnittet kan utreda en situation där en patient inte hittar sina uppgifter i MittKanta.

Läs anvisningarna

Sidan har uppdaterats 29.12.2023