Beställ broschyrer

Beställ broschyrer

Apotek och social- och hälsovårdsenheter kan beställa broschyren Bli bekant med MittKanta kostnadsfritt direkt från tryckeriet med den här blanketten. De tryckta broschyrerna kan beställas på finska och svenska.

Broschyren Bli bekant med MittKanta förnyas
En ny version av broschyren Bli bekant med MittKanta kommer senast i april. Vi rekommenderar att ni beställer nya broschyrer först då. Vi informerar på kanta.fi när broschyrerna kan beställas.

Broschyrerna kan beställas i partier på jämna hundratal per språk, dock högst 3000 exemplar per beställning.

Dina kontaktuppgifter används endast för expediering och leverans av beställningen. Beställningen sköts av en utomstående avtalspartner till FPA. Beställningsregistret utplånas automatiskt 90 dagar efter inkommen beställning.

Letar du efter Bli bekant med MittKanta-broschyrer på andra språk? Broschyrer på andra språk (enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, arabiska, engelska, estniska, ryska, somaliska och sorani) kan printas ut från materialbanken som pdf-dokument.

Materiaalientilauslomake