Dataskyddsbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivningar

Kanta-tjänsterna garanterar datasäkerheten och dataskyddet för sina tjänster. Dataskyddsbeskrivningar har gjorts för de tjänster där FPA är personuppgiftsansvarig.

Av dataskyddsbeskrivningen framgår vem som ansvarar för behandlingen av personuppgifter för registret i fråga, vilka personuppgifter som finns i registret, för vilket ändamål de används och vart uppgifter regelmässigt lämnas ut och vart uppgifter i regel lämnas ut samt principerna för dataskydd.

I dataskyddsbeskrivningen finns dessutom information om vilka rättigheter en person har vad gäller uppgifterna i registret och hur han eller hon kan utöva dessa rättigheter. Exempel på rättigheter är rätt att kontrollera de egna uppgifterna och rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras.

Sidan har uppdaterats 29.8.2022