Införandet av Kelain

Införandet av Kelain

Användningen av Kelain kräver registrering på webbsidan www.kelain.fi. Registreringen görs när du använder tjänsten första gången.

Innan du börjar använda Kelain bör du beakta följande användningskrav.

Yrkesrättigheter

Användarens yrkesrättigheter kontrolleras innan Kelain kan användas. Tjänsten kontrollerar uppgifterna automatiskt i Valviras Terhikki-register. Innan man registrerar sig lönar det sig att se efter att de egna uppgifterna är ajour i registret. Anvisningar för kontroll av uppgifterna och korrigering av eventuella brister finns i Valviras JulkiTerhikki (valvira.fi).

Identifiering av användaren och elektronisk signatur

För identifiering av användaren och elektronisk signatur används yrkeskortet för social- och hälsovården. Yrkeskort beviljas av Befolkningsregistercentralen. Kelain identifierar användaren med hjälp av kortet. Kelain identifierar användaren med hjälp av kortet. Mer information om hur man skaffar yrkeskort finns på MDB:s (f.d. BFC) webbsida (dvv.fi).

Tekniska krav

För att använda Kelain behövs

 • certifikatkort för hälso- och sjukvården
 • internetförbindelse
 • kortläsare till arbetsstationen
 • kortläsarprogram.

Operativsystem som stöds av Kelain

 • Windows 7 SPI eller nyare
 • OSX-versioner 10.10 (Yosemite) eller senare.
  • Med DigiSign Client har kompatibilitetsprobem förekommit i alla Mac OS-versioner med de nyaste versionerna (12.x) av webbläsaren Safari. Vi rekommenderar att man tills vidare låter bli att uppdatera operativsystemet till den senaste versionen och i stället använder en annan webbläsare. Mer information på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).

Webbläsare som stöds av Kelain

Kelain kan användas med de nyaste versionerna av följande webbläsare

 • Internet Explorer (Problem med version 4.0.14 av kortläsarprogrammet DigiSign Client)
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari.

Kortläsare och kortläsarprogram

 • kortläsare är det bäst att köpa i en sakkunnig affär som säljer IT-utrustning, kontrollera med försäljaren att kortläsaren säkert är lämplig
 • de flesta kortläsare på marknaden kan användas för det här ändamålet
 • kontrollera att den kortläsare du valt är CE-märkt.
 • kortläsarprogram: åtminstone version 4.0 

Mobil användning

Mobil användning innebär användning av Kelain via en mobil terminal med kortläsare. Kelain kan användas på mobila Android-enheter till vilka man har anslutit en kortläsare och laddat ned MDB:s SCS-signeringsapp.  Tills vidare kan FPA inte stöda mobil användning av Kelain på alla Android-enheter, men på somliga Android-enheter och -versioner den fungerar.

På mobila enheter används Kelain via webbläsaren på adressen www.kelain.fi

För att använda Kelain mobilt behöver du

 • en Android-telefon eller -pekplatta
 • en separat kortläsare för mobila enheter
 • MDB:s (f.d. BRC) SCS-signeringsapp (kan laddas ned från Google Play)
 • certifikatkort för läkare eller tandläkare.

Mer information om användningen av olika kortläsare finns bland annat på sidan för MDB:s SCS-signeringsapp i Google Play. Närmare instruktioner om hur du installerar SCS-signeringsappen finns i Anvisning för ibruktagande av Kelain på en mobil enhet.

Tills vidare är det inte möjligt att använda Kelain mobilt på en iOS-enhet (t.ex. iPad eller iPhone), eftersom den signeringsapp som behövs för autentisering inte finns att tillgå för operativsystemet i fråga.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 21.01.2020