Införandet av Kelain

Införandet av Kelain

Användningen av Kelain kräver registrering på webbsidan www.kelain.fi. Registreringen görs när du använder tjänsten första gången.

Innan du börjar använda Kelain bör du beakta följande användningskrav.

Yrkesrättigheter

Användarens yrkesrättigheter kontrolleras innan Kelain kan användas. Tjänsten kontrollerar uppgifterna automatiskt i Valviras Terhikki-register. Innan man registrerar sig lönar det sig att se efter att de egna uppgifterna är ajour i registret. Anvisningar för kontroll av uppgifterna och korrigering av eventuella brister finns i Valviras JulkiTerhikki (valvira.fi).

Identifiering av användaren och elektronisk signatur

För identifiering av användaren och elektronisk signatur används yrkeskortet för social- och hälsovården. Yrkeskort beviljas av Befolkningsregistercentralen. Kelain identifierar användaren med hjälp av kortet. Kelain identifierar användaren med hjälp av kortet. Mer information om hur man skaffar yrkeskort finns på MDB:s (f.d. BFC) webbsida (dvv.fi).

Tekniska krav

För att använda Kelain behövs

 • certifikatkort för hälso- och sjukvården
 • internetförbindelse
 • kortläsare till arbetsstationen
 • kortläsarprogram.

Operativsystem och webbläsare som stöds av Kelain

Kelain stöder de operativsystem och webbläsare som DigiSign-programvaran stöder. Mer information på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).

Kelain kan användas med de nyaste versionerna av följande webbläsare

 • Edge
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari.

Kortläsare och kortläsarprogram

Kortläsare är det bäst att köpa i en sakkunnig affär som säljer IT-utrustning, kontrollera med försäljaren att kortläsaren säkert är lämplig. De flesta kortläsare på marknaden kan användas för det här ändamålet. Kontrollera att den kortläsare du valt är CE-märkt.

i rekommenderar att du använder kortläsarprogrammets nyaste version. Versionen kan uppdateras på MDB:s webbplats (dvv.fi).

Mobil användning

Mobil användning innebär användning av Kelain via en mobil terminal med kortläsare. Kelain kan användas på mobila Android-enheter till vilka man har anslutit en kortläsare och laddat ned MDB:s SCS-signeringsapp.  Tills vidare kan FPA inte stöda mobil användning av Kelain på alla Android-enheter, men på somliga Android-enheter och -versioner den fungerar.

På mobila enheter används Kelain via webbläsaren på adressen www.kelain.fi

För att använda Kelain mobilt behöver du

 • en Android-telefon eller -pekplatta
 • en separat kortläsare för mobila enheter
 • MDB:s (f.d. BRC) SCS-signeringsapp (kan laddas ned från Google Play)
 • certifikatkort för läkare eller tandläkare.

Mer information om användningen av olika kortläsare finns bland annat på sidan för MDB:s SCS-signeringsapp i Google Play. Närmare instruktioner om hur du installerar SCS-signeringsappen finns i Anvisning för ibruktagande av Kelain på en mobil enhet (pdf).

Tills vidare är det inte möjligt att använda Kelain mobilt på en iOS-enhet (t.ex. iPad eller iPhone), eftersom den signeringsapp som behövs för autentisering inte finns att tillgå för operativsystemet i fråga.

Läs mer

Läs mer

Sidan har uppdaterats 2.1.2024