Kanta-förmedlare

Kanta-förmedlare

Kanta-förmedlare är en tjänstetillhandahållare som en organisation som ansluter sig till Kanta anlitar för att förmedla en Kanta-anslutningspunkt. På den här sidan finns information om Kanta-förmedlarens roller och ansvar.

I sin roll har Kanta-förmedlaren möjlighet att se okrypterade kunduppgifter inom social- eller hälsovården, till exempel i samband med underhållsåtgärder. Rollerna och ansvaren hos Kanta-förmedlaren och producenten av Kanta-förmedlingsservicen beskrivs i anvisningen THL 3/2015: Certifiering av Kanta-förmedlingsservice samt Kanta-förmedlare (pdf).

Kanta-förmedlaren är skyldig att utföra egenkontroll. Läs mer om egenkontroll

Uppgifter om förmedlaren i Förmedlarregistret

I THL-Kanta-förmedlarregistret sammanställs uppgifter om producenter av informationssystemtjänster som har fullmakt att fungera som förmedlare vid anslutning till Kanta-tjänsterna, men inte är apotek eller social- eller hälsovårdsorganisationer. 

Kanta-förmedlarregistret fungerar inte som register över förmedlaruppdrag eller -fullmakter, utan där sparas endast uppgift om att en organisation fungerar som Kanta-förmedlare.

Behöver uppgifterna i Förmedlarregistret ändras?

Om det finns behov av att ändra uppgifterna om en Kanta-förmedlare i Förmedlarregistret på grund av företagsförvärv, fusion eller motsvarande organisationsförändring, utreds lösningsalternativen i samråd mellan sakkunniga från de berörda organisationerna, FPA, THL och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Strävan är att göra så små ändringar som möjligt i registret för att säkerställa att Kanta-tjänsterna fungerar utan avbrott och störningar i förändringssituationen. Beroende på förändringssituationen försöker man bibehålla Kanta-förmedlarens OID-kod medan namnen, kontaktinformationen och FO-numret uppdateras i tillämpliga delar. 

Frågor som gäller ändringar av uppgifterna i Kanta-förmedlarregistret besvaras av den Nationella kodtjänsten, e-post koodistopalvelu(at)thl.fi.

Sidan har uppdaterats 20.6.2022