Innehållspublicerare

Förstasidorna för Kanta.fi har förnyats

Meddelande Skrivet 14.9.2022 Alla meddelanden

Förstasidorna för Kanta.fi-webbtjänsten har förnyats den 14 september. Reformen har genomförts utifrån respons från olika målgrupper och användartester.

Målet med förnyelsen av förstasidorna är att allt bättre svara på de olika målgruppernas behov och bland annat underlätta tjänstens mobilanvändning. Ett ytterligare mål är att lättare hänvisa besökarna till olika slags anvisningsinnehåll och till de Kanta-tjänster som besökarna redan använder.

Förstasidornas visuella utseende har också fräschats upp i samband med reformen. 

Man kan fortfarande logga in direkt till Omakanta och Kanta Extranet för yrkesutbildade via förstasidan.

Användarnas behov som grund för reformen

I beredningen av reformen deltog medborgarmedlemmar i Kanta-organisationspanelen samt representanter för social- och hälsovårdsorganisationer och systemleverantörer. Som hjälp användes dessutom resultaten från besökarenkäterna på kanta.fi, övrig kundrespons och användartestning. Utifrån dessa kunde vi utveckla förstasidornas användbarhet och planera förändringar och deras tyngdpunkter.

Fler nya egenskaper på kommande

De förnyelser som man nu genomfört är en del av en större helhet som förbättrar kundupplevelsen på kanta.fi. Härnäst genomför vi evenemangs- och utbildningskalendern för social- och hälsovårdspersonal och systemutvecklare. Vi förtydligar också medborgarnas anvisningsinnehåll och gör det lättare att hitta information. Vi kommer att informera mer om dessa reformer senare.

Det finns alltid rum för förbättring – hjälp oss att utveckla kanta.fi även i fortsättningen

Eftersom världen förändras i snabb takt måste tjänsterna ständigt utvecklas. Därför utvecklas kanta.fi i nära samarbete med olika användargrupper. Vi kommer att genomföra en besökarenkät under de närmaste månaderna, så håll utkik! Kanta förnyas när alla är med.

Läs mer