Innehållspresentatör

Användning av Kelain-tjänsten under coronaviruspandemin – anvisningar för läkare och tandläkare

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 20.03.2020 Alla meddelanden

Kelain-tjänsten kan användas som reservsystem för att göra upp recept under undantagsförhållanden. Då kan läkaren förskriva läkemedel till exempel hemifrån.

Kelain kan användas till exempel i en situation där läkarmottagningen ändras till en distansmottagning på grund av undantagsförhållanden. Läkaren kan göra upp recept med hjälp av Kelain, om läkaren inte har tillgång till det patientdatasystem som används normalt.

Läkemedelsförskrivare ska i första hand använda den egna organisationens patientdatasystem för att hantera recept, för då blir också anteckningarna i journalhandlingarna uppdaterade. När Kelain används måste läkaren se till att anteckningarna förs in i patientdatasystemet genast när det är möjligt. 

Hälso- och sjukvårdsorganisationerna fattar beslut och ger sina arbetstagare anvisningar för i vilka situationer de kan använda Kelain-tjänsten i stället för det egna datasystemet eller som reservsystem. Inga användaravgifter tas ut när Kelain används som reservsystem under coronaviruspandemin.

Kelain är en del av Kanta-tjänsterna. Kelain gör det möjligt att göra upp elektroniska recept. Normalt används Kelain av läkare och tandläkare privat utan förtjänstsyfte. 

Den avvikande anvisningen om användningen av Kelain är i kraft under den tid som det råder undantagstillstånd i Finland på grund av coronaviruspandemin. Social- och hälsovårdsministeriet fattade beslut om användningen av Kelain under undantagsförhållanden i enlighet med Folkpensionsanstaltens framställning.

Mer information om Kelain:

Införandet av Kelain

Kelain som en del av Kanta-tjänsterna

Mer information för professionella: 

kanta@kanta.fi