Innehållspublicerare

Samarbetsforum för att främja kompatibiliteten mellan mun- och tandvårdens informationssystem och Kanta-tjänsterna

Meddelande - Utvecklare Skrivet 2.9.2022 Alla meddelanden

Nästa samarbetsforum för leverantörer av informationssystem för mun- och tandvården äger rum den 15 september 2022. På agendan står fastställande av uppgiftsinnehållen och ändringar i åtgärdskoderna.

Det samarbetsforum för mun- och tandvård som ordnas av FPA:s Kanta-tjänster och Institutet för hälsa och välfärd (THL) får en fortsättning i september. Forumet är avsett för leverantörer av informationssystem för mun- och tandvården.  

Syftet med samarbetsforumet är att patientdatasystemen ska motsvara mun- och tandvårdens behov när det gäller registreringsförfaranden, andra verksamhetsmodeller och fastställda informationsstrukturer.

Ändringar i åtgärdskoderna 2023

Nästa samarbetsforum för mun- och tandvården äger rum den 15 september 2022 kl. 13.30–15.30. Forumet ordnas virtuellt som ett Teams-möte.

Under forumet ges information om

  • i vilken fas fastställandet av uppgiftsinnehållet inom mun- och tandvården är
  • vilka ändringar i åtgärdskoderna för mun- och tandvården som kommer att ske år 2023.

Därtill ges en kort genomgång av läget i fråga om samtestningen och införandet av Kanta-tjänsterna.

Vill du delta i samarbetsforumet?

Om du har deltagit i tidigare samarbetsforum för mun- och tandvården behöver du inte anmäla dig, utan du får en inbjudan automatiskt.

Nya deltagare kan anmäla sig till forumet genom att skicka e-post till kanta@kanta.fi.

Skriv ett meddelande under rubriken ”Anmälan till samarbetsforumet för mun- och tandvården”. Ange ditt namn, din e-postadress och ditt mobilnummer (för att ta emot PIN-koden för säker e-post) och vilken organisation du representerar.

Läs mer