Media

Media

Kanta-tjänsternas kommunikation stöder medierna i alla frågor som gäller dess verksamhetsområde.

Kanta-tjänsternas kommunikation betjänar media vardagar kl. 9–16.

  • Mediernas frågor som gäller Kanta:s verksamhet i allmänhet besvaras på numret 020 634 7745.
  • Johanna Pääkkönen, tfn 020 634 1401 – daglig kommunikation och sociala medier
  • Tiia Lundqvist, tfn 020 634 2751 – webbkommunikation och grafisk planering
  • E-post: förnamn.efternamn@fpa.fi 

Den huvudsakliga kommunikationskanalen då det gäller Kanta-tjänsterna är webbplatsen www.kanta.fi. 
Allt material som publiceras, broschyrer, affischer och videor har samlats i Materialbanken. I Materialbanken kan man också ladda ner bl.a. logotyper.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 31.07.2019