Mottagning av begäranden om receptförnyelse

Mottagning av begäranden om receptförnyelse

En tjänstetillhandahållare som infört Recepttjänsten väljer om den tar emot begäranden om receptförnyelse via Mina Kanta-sidor och via apotek.

En förutsättning för att kunna ta emot begäranden om receptförnyelse är att tjänstetillhandahållaren har

  • en anteckning i registren i THL:s Kodtjänst om att begäranden om förnyelse tas emot. 
  • tagit i bruk tjänsten begäran om förnyelse i Kanta-tjänsterna.  
    • Tjänsten kan tas i bruk i samband med anslutning till Recepttjänsten och väljs då i den elektroniska anslutningsansökan på Kanta Extranätet.
    • När tjänsten tas i bruk i ett senare skede eller avslutas ska anmälan göras med blanketten Anmälan om ändring av tekniska uppgifter om tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster. 

Om en tjänstetillhandahållare slutar ta emot begäranden om förnyelse ska detta meddelas via e-post till 

Begäranden om receptförnyelse vid förändringssituationer i en organisation

Vid förändringssituationer i en organisation bör man se till att alla begäranden om receptförnyelse kan behandlas före förändringen i den organisation som begäran om förnyelse är riktad till. 

Elektronisk förmedling av begäranden om förnyelse från apoteken och Mina Kanta-sidor kan förhindras genom att göra en ändring i organisationsregistret för social- och hälsovården, så att mottagningen av begäranden om förnyelse upphör exempelvis 8 dygn före organisationsförändringen.