Mottagning av begäranden om receptförnyelse

Mottagning av begäranden om receptförnyelse

En tjänstetillhandahållare som infört Recepttjänsten väljer om den tar emot begäranden om receptförnyelse via MittKanta och via apotek.

En förutsättning för att kunna ta emot begäranden om receptförnyelse är att tjänstetillhandahållaren har

  • en anteckning i registren i THL:s Kodtjänst om att begäranden om förnyelse tas emot. 
  • tagit i bruk tjänsten begäran om förnyelse i Kanta-tjänsterna.  
    • Tjänsten kan tas i bruk i samband med anslutning till Recepttjänsten och väljs då i den elektroniska anslutningsansökan på Kanta Extranätet.
    • När tjänsten tas i bruk i ett senare skede eller avslutas ska anmälan göras med blanketten Anmälan om ändring av tekniska uppgifter om tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster. 

Om en tjänstetillhandahållare slutar ta emot begäranden om förnyelse ska detta meddelas via e-post till 

Begäranden om receptförnyelse vid förändringssituationer i en organisation

Vid förändringssituationer i en organisation bör man se till att alla begäranden om receptförnyelse kan behandlas före förändringen i den organisation som begäran om förnyelse är riktad till. 

Elektronisk förmedling av begäranden om förnyelse från apoteken och MittKanta kan förhindras genom att göra en ändring i organisationsregistret för social- och hälsovården, så att mottagningen av begäranden om förnyelse upphör exempelvis 8 dygn före organisationsförändringen. 
 

Sidan har uppdaterats 31.1.2024